ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนครั้งที่  ๓/๒๕๕๓

—————

    ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ  สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๗,๙๔๐  บาท   จำนวน  ๑  อัตรา  นั้นบัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดhttp://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1654

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version