ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2552

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เดือน มกราคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/January_52.pdf

เดือน กุมภาพันธ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/February_52.pdf

เดือน มีนาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/March_52.pdf

เดือน เมษายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/April_52.pdf

เดือน พฤษภาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/May_52.pdf

เดือน มิถุนายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/June_52.pdf

เดือน กรกฏาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/July_52.pdf

เดือน  สิงหาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/August_52.pdf

เดือน กันยายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/September_52.pdf

เดือน ตุลาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/October_52.pdf

เดือน พฤศจิกายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/November_52.pdf

เดือน ธันวาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/PDF_52/December_52.pdf

mahakhum:
....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version