ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 61

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ปีที่ 6 ฉบับที่ 39
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news61/lpru_news-(06-39)-26-02-07-61.pdf

ปีที่ 6 ฉบับที่ 38
ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2561
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news61/lpru_news-(06-38)-19-25-06-61.pdf

ปีที่ 6 ฉบับที่ 37
ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2561
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news61/lpru_news-(06-37)-12-18-06-61.pdf

ปีที่ 6 ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news61/lpru_news-(06-35)-29-04-06-61.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version