ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 59

ประจำเดือนกันยายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ปีที่ 4 ฉบับที่ 50
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news59/lpru_news-(04-47)-30-05-09-59.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 49
ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2559
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news59/lpru_news-(04-50)-20-26-09-59.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 48
ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2559
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news59/lpru_news-(04-49)-13-19-09-59.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 47
ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2559
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news59/lpru_news-(04-48)-06-12-09-59.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version