ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดโครงการส่งเสิรมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทย

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะจัดโครงการส่งเสิรมเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทย  เรื่อง  "คนไทยเจ้าบทเจ้ากลอน" ในวันพฤหัสบดีที่  19  กรกฎาคม2555  เวลา 08.00 - 16.30  น.  ณ  อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงของเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมสัมมนาและส่งกลอนสุภาพ  หัวข้อ "คนไทยเจ้าบทเจ้ากลอน"  ได้ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม  2555  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02 - 2438365

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version