ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

หัวข้อ

(1/16) > >>

[1] โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน

[2] เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ครั้งที่๔

[3] ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการ อาจารย์อาวุโส 20 เม.ย. นี้

[4] กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

[5] ม.ราชภัฏลำปางเริ่มมาตรการจัดระเบียบจราจร ผู้ขี่/ซ้อน จยย. ต้องสวมหมวกนิรภัย

[6] ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555

[7] สกอ. แจั้งประชาสัมพันธ์การรับทุนรัฐบาลมณฑลยูนาน ประจำปี 2555

[8] สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัดแจ้งข่าวสารเรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทราบทั่วกัน

[9] สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version