ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวดี สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา Android Application  (อ่าน 2451 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

chaiwat4057

  • บุคคลทั่วไป
การอบรมหลักสูตร Beginning Android Application
    หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android  ซึ่งสามารถเข้าใจและพัฒนาได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยเน้นการทำ workshops เป็นหลัก และการเข้าใจอย่างท่องแท้ โดยมีพื้นฐานการจัดการอบรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการเผยแพร่ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
หัวข้อการอบรม   
 การติดตั้งโปรแกรมและปรับสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนา Android Application
     - Installing the ADT plug-in
     - Configure the Android SDK
    - Using the Emulator
    - Configuring the Emulator
    - Talking to Emulator with DDMS (Dalvik Debug Monitor Server)
    - Make the Emulator able to Read Thai Fonts
    - Tips and Tricks Using the Emulator
    - Connecting Real Android Device with Android USB Driver
    - Setting up Android Project on Eclipse and Understanding Different Configuration Files
  เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของ Android Application ด้วย  Eclipse
  การใช้งาน Object Control ที่ใช้บ่อย พร้อม Workshop การใช้งาน
   การใช้งาน  Multi Media On Android Application
   การติดตั้ง   Android Application  บน  Smart Phone
   การนำ  Application  สู่ Android Market
สนใจการจัดหลักสูตรการอบรมหรือวิทยากร  Beginning  Android Application  กรุณาติดต่อ
       อาจารย์ชัยวัฒน์  สมศรี        โทร  08-6731-5959
      E-Mail  ::   chaiwat4057@hotmail.com     จำนวน      20    ชั่วโมง

รายละเอียดตาม LINK   http://www.lcct.ac.th/2011/addroid_DATA.html