แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 80
46
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป ร่วมบริจากอาหารและสิ่งของสมทบโครงการ จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด 19

https://mega.nz/file/uUZlHawJ#dIVXpEAkLmmEkDkFbUuPoO9cmz_Q3M51C44EJ7jO9vU

47
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. ประชุมกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกรทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

https://mega.nz/file/GAQn0YRb#5cp9moYMUOhCvVoLdR0TDcpRZrbSQttHKnnWPlW-5_w

2.มร.ลป. เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563
https://mega.nz/file/iUR1BCpZ#eKc8WBzkahAX5cPzyoDdiWsnaOmrC72byiukQ_O8SAg

48
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เขลางนครโพสต์

1.คณะครุศาสตร์ พัฒนาห้องปฏิบัติการบันทึกการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

https://mega.nz/file/KRATCY6K#Wh7PgtOtNZM38uOrekeQ7o5XjTlICjYqa0cFbJNy6-k

2.มร.ลป. มอบแท่นเหยียบเจลแอลกอฮลล์ให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น
https://mega.nz/file/DJAF1aIB#_WHjpBXF_MiCIS8SWniJtv3bGLpDw6aKs4FzHBIibvk

3.สำนักงานอธการบดีร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เร่งผลิตแท่นเหยี่ยบดจลแอลกอฮอล์ ป้องกันการแพร่ระบาด covid 19
https://mega.nz/file/iMRFVQSa#BI7TjULnhSs5jJMkdh6Rp8i0u6WG05Hb4Jgcpo3o3r0

นสพ.เอกราช

1.เชิญบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ สำหรับเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ 3 สาขาวิชา

https://mega.nz/file/nZATkKZI#ZK63qxiYKeCdPjJfWdZ1OsjSnCRLaVW851G9BZEayQk

49
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราขการเลขที่  2173/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  และคณะไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามผลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564 
https://mega.nz/file/7VglXAra#neHFz5T9d5svgw4Wsue_8B_kLO8UoreE95k9RwC7S7Y

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2172/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  และคณะไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามผลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร   จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  ตุลาคม  2564 
https://mega.nz/file/Pc4BGCaC#7_vIXLnlPout762kzEuy8sSqVH8siL0aSbd20L4BliI

50
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  442/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคินธา  ไปราชการเพื่อลงพืนที่เตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  12 - 14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WNwzFQZb#09tXNL51fj1SPHCbSMN_v1EBvWAF5g4BGJ3SUQzgkG8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  420/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  ณ  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DFpjGK4B#QVvZV_PimffwOf9rLFb4uBnzxg4EYrb1d2CFPPtHeQ8

51
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์โพสต์


1.มรภ.ลป. เปิดรัยสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
https://mega.nz/file/bJ5nzYob#8FavD_2VwSJHXbUcTOexNnkLMx5f56TLWPWI5K2wAdQ

52
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2563 สัปดาห์ที่ 3

1.มรภ.ลป. เปิดรัยสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
https://mega.nz/file/HBpHlIrL#8FavD_2VwSJHXbUcTOexNnkLMx5f56TLWPWI5K2wAdQ

53
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางโพสต์


1.มร.ลป.จัดการประชุม VDO Conference การประชุมสภามหาวิทยาลัย
https://mega.nz/file/iBx2BR4K#jaIgrA8SF9v_HeypkIajrhIpzTwtMCIXmgF3HwvwqV4

2.อธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตาม โครงการยุทธศาสตร์
https://mega.nz/file/fc5QzBxJ#4WG_02iW7MkNk3bEXCtqW2zCr7SNzHWSvkK_iNRnpeo

54
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช


1.คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. มอบแจลแอลกอฮอล์
https://mega.nz/file/KdpglRLB#3Xl-6LIPS62Cfm657u8eRinkk3PYGknA7M0hZ50NPrw

2.มร.ลป. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
https://mega.nz/file/jYxCQLKa#NggMzlpDjjP5UF0h-HYrSwf8A2X1hucIfdkoj_GQeco

3.มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประเมินคุณธรรม
https://mega.nz/file/OIxghZTb#4SWqdEvrWLFCj7I_np0EBkeAgqWAuVo1V3RYQFpk77w


4.มร.ลป. ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการถนนเสริมสร้างวินัยจราจร
https://mega.nz/file/nEg2gZSR#pjD8q1had5RwxSEJx3JBvn7qG1hm-kJFm1GY51boXiwนสพ.แมงมุม

1.นศ.ทุนแลกเปลี่ยน เข้าพบ ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา

https://mega.nz/file/2VwDXAoJ#ugVQIxwKKdnbh-7l6T-RgMWAc_FPhv2ogOX0jggyquI

2.อธิการบดี มร.ลป. รับมอบเจลแอลกอฮอล์
https://mega.nz/file/aJonTAZA#l2oEH_hyzUYdApGhGPH206vMdw8Nt21L3MZzUb8STPY


55
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช


1.มร.ลป. เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเริ่มระบบงบประมาณ ววน.
https://mega.nz/file/2EwSDRjb#EMW9Bsdq62MP9Q21RmE2rTX1g2AUDks2DurJtuSCsgs

2.มร.ลป. จับมือพลังงานจังหวัดลำปาง ตรวจสอบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์
https://mega.nz/file/eR5CwbRQ#sPfbW35bH-oyyGX89EIdNjJ6ILXRWZfltlZ3HXI5Puk

3.มร.ลป. สานพลังเยาวชน เด็กวิทย์จิตอาสาเฝ้าระวังโรคโควิด
https://mega.nz/file/nM501DbJ#Akt8Hy9q6vWx7bArApx7LJnGlf25F2CmN6jw78ZkHOQ

นสพ.เขลางค์โพสต์

1.คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์
https://mega.nz/file/fBxkFJoZ#LOJR-A1w-UMlRCk5Ns5Z0hgj7y8vErD8Zt-o1czGUWs

2.มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
https://mega.nz/file/Xdo0zbSK#NTDlDkK9HUJeUSfsnMoc6wIDeEgQ_7uSvSjlYdS45BM

3.มร.ลป.ประชุมเรื่อง การเริ่มระบบงบประมาณ ววน.
https://mega.nz/file/HMw0FZrR#xvqx5nh7YtZDjdx4JYywMyUbjgCZwldNcmuZsCifAiM

56
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.แมงมุม

1.จูน ปานชีวา คำนวล

https://mega.nz/file/rB4CkLRI#2fDEVjIE4jA0ZOzvlV6R8YzRUW5wdLiJKSgInTmVXWY

2.มร.ลป. ร่วม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2563
https://mega.nz/file/jcgGWLSb#I9lzav4TIvNxo8Oa5UG_4gDSwpvxZlHcea0toaA8xG8

3.อธิการบดี มร.ลป. พร้อมคณะ ต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
https://mega.nz/file/iVgQlDAC#SSALDFIOFxSN0NFDx2fRjKm9NFph2jRHajo6d0QlaPI

นสพ.เอกราช

1.นศ.เข้าร่วมโครงการเรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

https://mega.nz/file/3F4GFbTQ#s_h2z9EuI89t-tSpi8CyHnXCLLgJAvJFkbF0VaRzTaA

2.มร.ลป. ร่วม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/qAhmHZzZ#Aa3-cpY9VSDIqs7OhCq81f1LP9XdDhRxPRcWxLktksQ


57
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์โพสต์
1.กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มร.ลป.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

https://mega.nz/file/eM5WiDhY#eFNgL_23MbaFaatkEW9pI2Ii4Is97vQqebFkgEaHBb0

2.ทดสอบวิชาวัดแววความเป็รครู และสอบสัมภาษณ์
https://mega.nz/file/nN503BiQ#M_j4rw6-qn0JSo-j_3yhhLmRdZQEFTQ3szJEPWd7m40

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
https://mega.nz/file/7VpAVDKT#LGlPtqxQCt4U5PHfQntemndCgFwG6UXJON0qPLAmadoนสพ.แมงมุม

1.แสดงความยินดี รศ.ดร.กิตติศักดิ์
https://mega.nz/file/LUwkSZrb#0xZhDdLRMKydI7fzJzFAQ2f3qsfUnCBV4KXa812dJXM

2.อิงฟ้า จิตรลดา เครือสาร
https://mega.nz/file/GZhCURiQ#8U6MKAXV4O51asYwwqkbB_qIQ7E-GEALgTBRk2hZkEc


58
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.แมงมุม
1.กพน. มร.ลำปาง จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
https://mega.nz/file/2EpilJyY#ZlUunPvpnuqi8lDXBB5SrPVWChCZILyaU-fX-A4nFEg

2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม
https://mega.nz/file/HIogTLSJ#plSVbKDmHkbF9qRFiIuBhcpvjaoXG8dIF3FhzeKZK98

3.เนย สิริยุพา องค์ฝั้น
https://mega.nz/file/CBgSzJZT#ic_5S-jhwTIRq3JvgOrfZy4k1g88EUR_wqW69oduve8

4.มร.ลป. จับมือ สตง. เสริมสร้างหลีกสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.
https://mega.nz/file/2ZgUVLoB#jxoCqKCgKcQIqgzeHmW1W4FcRve55vxL2VnVhLIM598


59
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2151/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/mBwA0JZC#hJveg8GHGB2LE8HUiSfaCmkXOJBn3mNoYEFLQFMuyV8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2149/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราขการเพื่อ  เข้าพบนายอำเภอเถินเพื่อชี้แจงโครงการฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/zZgixLQZ#C_sSCH1oOpft4IUXm3y7seXCUEnZ2-X75lNId3kyqA8

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2150/2564  ผศ.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลคนจน  ณ  พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง  ตำบลพระยาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WJxCjBSZ#mRaMXwSZ7OeSs2nLfrVgBoT6Ln2fzjYW4c1AgkC7EqE

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2152/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อดำเนินการเตรียมอบรมในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LA5CSBrA#WAZjiTgIFTpE4WFbRTsdt2VJsKpUlpY24IFA_18eSuI

60
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2147/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ   ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ณ  พื้นที่ตำบลแม่สัน  ตำบลเมืองยาว  ตำบลปงยางคก  และตำบลวอแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OAZzhACJ#zwqdSfbbtrLenOZesbxFxehnaF56Uvatp4tefwpqaFI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2138/2564  รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง  สำหรับตลาดในยุค New Normla  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ในวันที่  10  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/fcAXxYpa#-QvuFuBQbiS57m1dDZoUBBYPtXza2AQhdtkYpMJw9es

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2144/2564  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่พัฒนา  ณ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ในวันที่  28,  29,  30
  31,  ตุลาคม  และ  1,  4,  5, 8, 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WMJjDYpC#fx7InLyf2YenxU_PmAcdKik8N08mx2Xixkc9f6MbAuU

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 80