ผู้เขียน หัวข้อ: เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  (อ่าน 2655 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
                เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สังคมตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้จักหวงแหนสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนรู้จักหน้าที่ของตน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nhrc.or.th หรือโทร ๐๒-๑๔๓๐๖๐๓