ผู้เขียน หัวข้อ: รับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์  (อ่าน 2903 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

donnapha

  • บุคคลทั่วไป
รับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 09:12:20 pm »
รับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รับตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เรารับทำการตลาดให้กับบริษัทต่าง ๆ ครบวงจร

การบริการของเรา
1) รับปรึกษาและออกแบบงานวิทยานิพนธ์
2) รับวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3) รับสืบค้นและเรียบเรียงข้อมูล เอกสารทางวิชาการ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) รับออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และการตลาด และแบบสัมภาษณ์ต่างๆ
5) รับปรึกษาด้านผลงานทางวิชาการ,ปัญหาพิเศษ,รับทำรายงาน,รับทำเอกสารวิชาการ,
เอกสารประกอบการสอน และสื่อนวัตกรรม เป็นต้น
6) รับสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับการวิจัย,
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ในทุกขั้นตอน หรือระเบียบวิธีวิจัยทั้งหมด
7) วิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการการวิจัย เพื่อพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับเอกสาร
งานวิจัย หรือทฤษฏีที่ใช้อ้างอิงถูกต้องหรือไม่อย่างไร ตลอดจนการสรุปเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
8) รับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p)
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://thesisconsulting2527.wordpress.com/