ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  (อ่าน 5136 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 04:38:44 pm »
1.   ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดี , นางพัชรินทร์  ขุนเทา หัวหน้างานพัสดุ , นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ,  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกรปฏิบัติการ , นางสาวสาวิตรี  สุคำวัง  นิติกรปฏิบัติการ  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “สารพัดปัญหาการพัสดุ และระบบ e-GP  ระยะที่ 2  ณ  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อระหว่างวันที่  25 – 26  พฤษภาคม  2555
2.   รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ไปราชการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel  โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  21 – 25  พฤษภาคม  2555
3.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ , นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย บุคลากรปฏิบัติการ , นางสาวธัญพิชชา  อุ่นม่อน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  DPIS 5.0 สำหรับพนังงาน
ราชการ  ณ  สำนักงาน  ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  28 – 89   มิถุนายน  2555
4.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อสัมมนา  “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกำกับดูแล  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม”  ณ  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555
5.   นายเชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว  ,นางสาวละมาย  จันทะขาว  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงพยาบาลเถิน  อ.เถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555
6.   นางสาวปิยรัตน์  วงศ์จุมมะลิ  , นางสาววิไลลักษณ์  พรมเสน  ไปราชการเพื่ออบรม ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อระหว่างวันที่  21 – 23  พฤษภาคม  2555
7.   นายธชนม์  ก้าวสมบูรณ์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง  ณ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2555
8.   นางสาวปัทมา  อภิชัย  ไปราชการเพื่อทำงานวิจัย ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555
9.   อ.อภิศักดิ์  จัรบุตร , อ.เชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว , นางสาวละมาย  จันทะขาว  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กฟผ.แม่เมาะ  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555
10.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555