กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]
91
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 08, 2021, 10:05:16 am »
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์โพสต์
1.กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มร.ลป.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

https://mega.nz/file/eM5WiDhY#eFNgL_23MbaFaatkEW9pI2Ii4Is97vQqebFkgEaHBb0

2.ทดสอบวิชาวัดแววความเป็รครู และสอบสัมภาษณ์
https://mega.nz/file/nN503BiQ#M_j4rw6-qn0JSo-j_3yhhLmRdZQEFTQ3szJEPWd7m40

3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
https://mega.nz/file/7VpAVDKT#LGlPtqxQCt4U5PHfQntemndCgFwG6UXJON0qPLAmadoนสพ.แมงมุม

1.แสดงความยินดี รศ.ดร.กิตติศักดิ์
https://mega.nz/file/LUwkSZrb#0xZhDdLRMKydI7fzJzFAQ2f3qsfUnCBV4KXa812dJXM

2.อิงฟ้า จิตรลดา เครือสาร
https://mega.nz/file/GZhCURiQ#8U6MKAXV4O51asYwwqkbB_qIQ7E-GEALgTBRk2hZkEc

92
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 08, 2021, 09:58:20 am »
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.แมงมุม
1.กพน. มร.ลำปาง จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
https://mega.nz/file/2EpilJyY#ZlUunPvpnuqi8lDXBB5SrPVWChCZILyaU-fX-A4nFEg

2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม
https://mega.nz/file/HIogTLSJ#plSVbKDmHkbF9qRFiIuBhcpvjaoXG8dIF3FhzeKZK98

3.เนย สิริยุพา องค์ฝั้น
https://mega.nz/file/CBgSzJZT#ic_5S-jhwTIRq3JvgOrfZy4k1g88EUR_wqW69oduve8

4.มร.ลป. จับมือ สตง. เสริมสร้างหลีกสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.
https://mega.nz/file/2ZgUVLoB#jxoCqKCgKcQIqgzeHmW1W4FcRve55vxL2VnVhLIM598

93
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 7 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 07, 2021, 05:53:40 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2151/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/mBwA0JZC#hJveg8GHGB2LE8HUiSfaCmkXOJBn3mNoYEFLQFMuyV8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2149/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราขการเพื่อ  เข้าพบนายอำเภอเถินเพื่อชี้แจงโครงการฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/zZgixLQZ#C_sSCH1oOpft4IUXm3y7seXCUEnZ2-X75lNId3kyqA8

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2150/2564  ผศ.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลคนจน  ณ  พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง  ตำบลพระยาท  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WJxCjBSZ#mRaMXwSZ7OeSs2nLfrVgBoT6Ln2fzjYW4c1AgkC7EqE

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2152/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อดำเนินการเตรียมอบรมในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LA5CSBrA#WAZjiTgIFTpE4WFbRTsdt2VJsKpUlpY24IFA_18eSuI
94
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 07, 2021, 11:57:00 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2147/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ   ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ณ  พื้นที่ตำบลแม่สัน  ตำบลเมืองยาว  ตำบลปงยางคก  และตำบลวอแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OAZzhACJ#zwqdSfbbtrLenOZesbxFxehnaF56Uvatp4tefwpqaFI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2138/2564  รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง  สำหรับตลาดในยุค New Normla  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ในวันที่  10  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/fcAXxYpa#-QvuFuBQbiS57m1dDZoUBBYPtXza2AQhdtkYpMJw9es

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2144/2564  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่พัฒนา  ณ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ในวันที่  28,  29,  30
  31,  ตุลาคม  และ  1,  4,  5, 8, 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WMJjDYpC#fx7InLyf2YenxU_PmAcdKik8N08mx2Xixkc9f6MbAuU
95
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:39:52 am »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภิบาลตลาด
https://mega.nz/file/7MJ0AbbI#-SAGZFSKpUJDNsjKkN2SJxj4eMiXkIZUw7alBl7hk0s

2. มร.ลป. จัดโครงการหลีกสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดี กับ สตง.
https://mega.nz/file/XJQEyZyS#wlS6fVfy7S1-bWWj9udBhPVQxsnllh-2rG0QD8oJAs8

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในโครงการพระราชาโชบาย 2563
https://mega.nz/file/nNIgkboJ#J79OQJpDzkXJ4DiIveOvrXhGq6yKT5GKdOLDE9WJUkg

นสพ.แมงมุม
1. ต้อนรับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์
https://mega.nz/file/eVYAHJjb#Pgq3aZfDQ5oGTsH5gA-QzCdAUVfLArVaMUrmrzujYiM

2.มร.ลป.ร่วมแสดงความยินดี นศ.ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษบ์คิดค้น 2563
https://mega.nz/file/acJyFLJY#B2_GExv55Q6XQYrOKQS3Pq87xe_49fErSstoI_4rhA8

นสพ.เอกราช
1.มร.ลป. จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
https://mega.nz/file/uFQWjTrY#D2uvYONVtG5Uv5WBwggmp5X0602ujdh2a8h01QFQ5VY

2. มร.ลป. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปี 2563
https://mega.nz/file/aFAk1J4K#pxCPnYQ3lnXKe4KmygL23Y4wHGgFPku23XZyxA2C_0c

96
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:25:49 am »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.แมงมุม
1.ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬา ลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20
https://mega.nz/file/GZwQzK7J#MpgEFl9N5ARk3VIZSgMgBS3GdCURfHbVN9CdIvBuV-w

2. รับมอบ สศ.ดร.กิตติศักดิ์.
https://mega.nz/file/eZhA1YzL#KvSY1g3gjtnxsw1Uqq0rSR6Wvo9AuYCxoPUlPNFboUM

นสพ.เขลางค์โพส
1. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พิงคนครเกมส์
https://mega.nz/file/DQpyBC5K#Kf3bILFX0eXi5GaWEp0cjlkqMPEarWPP7NsIa5DdQDQ

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
https://mega.nz/file/zN5gVCST#Dd0rrJrJQWKqIhQuzXBJspfJtldfoxPk0vbH9tuV6VY


นสพ.เอกราช
1. มร.ลป. เข้าพบผู้ว่า หารือข้อราชการโครงการยุทธศาสตร์
https://mega.nz/file/Kc4SDaoJ#bLxvFzYCqBT6ZuS6z6RjfVBvb0P0LW7epq0Q5d9S1Rg

2. มร.ลป. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
https://mega.nz/file/qMgCFarZ#KKp4huu7yfkko6udCpcy2ywoGvu90CxlExYof6y9UxU

3. มร.ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์ ปฏิบัติการภารกิจลดค่าฝุ่น PM 2.5
https://mega.nz/file/fBoggS6L#tnJX3czN3K4m4EzmIWiqY9BxHc0z8C3a_8XAtLhx150

97
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:13:29 am »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563  สัปดาห์ที่ 1

นสพ. แมงมุม
1.ม.ราชภัฏลำปาง จัดงาน วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
https://mega.nz/file/qZxECIDQ#f6TpmaxH8YooJJqokEX3wqD7YuDGmkiRcm6QveXV4NM
98
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:11:03 am »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช
1. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปางครั้งที่ 8
https://mega.nz/file/SUxUhbqD#348zeGAb5LHLgWPiWKt7z5iGdks0VYNvBqwvpwl5Q3k

นสพ.แมงมุม
1.ดีเจน้องใหม่แห่งคลื่นวิทยุ อสมท.ลำปาง
https://mega.nz/file/zJgSEbDb#5xJkl-bxMoSwUtB-OQg0dkfPohuer1rs4xO1n76coyM
99
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:06:42 am »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 3

นสพ.แมงมุม

1. มอบประกาศนียบัตร รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/rch21AII#kpMMKHEgTZP2fHneTFhxL0GthSvNzsCA7yAjxwRfy7A

นสพ.เขลางค์นครโพส

1. ลงนามบันทึกข้อตกลง
https://mega.nz/file/bBhESK5a#BlU2aR0fgmtD4NgafyKvgAzhXJ5Wrae6VvkQvH0r7Uo

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
https://mega.nz/file/aYxwmIpS#v6TfoeN2C5tBcp-OGE1WEUn5cXbBWAQwfO7H4mbtg0w
100
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 05, 2021, 11:03:01 am »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 2

นสพ.แมงมุม
1. ต้อนรับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/jZ52zBSI#1t-qh-uJLIBxBB-y7f7nX8OCAXWh33cBPbR9C6ZXntU

2. มร.ลป.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือกับ Guiyang Preschool Education สาธารณะรัฐประชาชนจีน
https://mega.nz/file/XM5A2R7Q#MWYQ2iQs0Jk6W3U2pbDkxoq0S2OXOtxzQaWM5ParutE
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]