กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 02:22:45 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป.ได้รับพระประทานพระเมตตาจารแผ่นโลหะ เพื่อเชิญไปในพิธีเททองหล่อเหรียญบูชาพระพุทธพิทยาจารย์ และหวงพ่อเกษม

https://mega.nz/file/jRJHTCgZ#NpTIh6uNn-Yz1xxpQrCJpV_gf1hkRDddtgTwK1wnygY

2.ศูนย์ (DSS) จัดการอบรมออนไลน์ ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง
https://mega.nz/file/yIYjjK7b#RnDPz6NEcip_14l9jaqLTKHeknI-jvtmnbs57ozOxJQ
52
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 14 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 02:07:34 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2198/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  25  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/CUY3wSbR#Tx5xH1Dx3PYzW53jBPXWxe6QQmuUKyKM0nKR6_Y48wg

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2199/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  28  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XdB1mA7Z#Bxhz5NTl883dkVWWx2vCEey5rx4huVGoUlN9PgOILwQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2197/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XYB13QID#mxuejxywfsHFeNLxpT2vjAAUVD0dBfkELQfFTJfRQ6k

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2175/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งฝาย  ตำบลบ้านค่า  และตำบลบ้านเอื้อม  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมือวันที่  11  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DYIVWKRB#znO2P5WRrWOsbkiryMWxFl7j9JGZ9PRxg1YtkbaBwrs

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2176/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  กำหนดเวทีสอบทานข้อมูลคนจน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/zVZxHCCT#dW4314cfU49H6of7tSpoURxeJgNmSA76WxyFJQ_s85E
53
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 01:54:10 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย MICROSOFT TEAMS

https://mega.nz/file/iUgG0DiJ#sWgzPt9FczdPLWX5rtamIiw3IG1ZnSBDPjdlKC16AOU

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป.จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
https://mega.nz/file/SIwgWZgb#96Njk6Tvnabz4pQTqqp72dW4Kl0wt49-vuHhuxLuWNw

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 2564 เกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่
https://mega.nz/file/bB5mzD6I#gNxpFzT2i5XI0uI4_4XJ0jds02fkBRTKJMm72Rs89wM

4.นสพ เขลางค์นครโพสต์ ออกแนะแนวการศึกษา
https://mega.nz/file/yJ4W1DxB#DRYHf8H3L4ifH0ZOrOy9hItXiet9PyLtD1pRqCORWhA

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย Microsoft Teams

https://mega.nz/file/fUZhmIoD#pCtLIF73BRMc52id-XG8bhi9wzT5qSB-ssta5T4hg6U

2.มร.ลป. ติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2
https://mega.nz/file/iYATxATT#8JjVjnf4NGlBYPd5r4E9eKrnwNaXPvr6ufYqKBN6YM0

3.มร.ลป. ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 50 ปร มร.ลป.
https://mega.nz/file/6QAnCC4R#IzVCxLqSUUBMpvT9yrnSHc9HOUtJX2Wdb1ankaU9-8g

4.มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://mega.nz/file/7cYj2KDJ#Qf9WOkmf_HIpmYLtGsfwuvu02QlREfnv3RulzsnuemA

5.มร.ลป.จัดกิจกรรทปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
https://mega.nz/file/OYZ1zSyC#7cjvbCzVfhrINOvs_SbEhS4XpJXKDzLzALsJcvWvG-w
54
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 01:44:03 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. เปิดรัสมัครนัศึกษาใหม่รอบคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

https://mega.nz/file/GBpSVDCC#I_Drxn4iVK2GzcECK2NBGPE7A6UqfZOr5DP-9trXufI

2.มร.ลป. ร่วมกับแขวงทางหลวงลไปางที่ 1 เปิดระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางเข้าประตูที่ 2
https://mega.nz/file/3ApSXJ6K#xa3HueWM42M6KclibBCYVS_0mBsqRUqEN6fsHfpe9-k

3.มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของการใช้รถใช้ถนน และผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่
https://mega.nz/file/yRxUxD5T#WT303__F8OrNwR2P94c11UETRPTp79OvrjriQrP2yWA

4.อธิการบดี มร.ลป. มอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขตภาคเหนือ
https://mega.nz/file/PI4mDJxT#ht6Yw3PMjBI8fyRi_cLQVJ9cDtjWex2EfhXMeV4cSaU
55
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 13, 2021, 02:14:55 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2181/2564  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ครั้งที่  10/2564  ณ  ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในวันที่  14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/iV4HGIzI#nsGSyUL923H-GYI4e0FztARXuc_nhKEyEFT51bFrRw8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2180/2564  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ไปราชการเพื่อ  เป็นประธานและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่  6/2564  ณ  ห้องประชุมพระบาท 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  ตุลาคม  2564

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2188/2564  อ.ไพบูลย์  หมุ่นมาศ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yU4BVQrQ#tSJhlTE3X4AavytCSyWT2ibO9YgwW9apQ5W3LHlSgAU

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2186/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 12  ตุลาคม  2564

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2187/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  และเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่ 14-17  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/jIxh1CgQ#wfj4jroueskem6P6WHtCt4sAdy_1IPXPuJ9TscE0zOU

คณะวิทยาการจัดการ
1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  424/2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิล  ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนกับวรรณศิลป์"  ณ  ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/zIgDRYjb#_vn2cWnDMWiHxrZIHgbu2iHY-7AK3LycsMrI7_g-lVM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  422/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการ  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อระหว่างวันที่  11 - 12  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rIoj1S7Z#-o-a6wm6LQfe3ZPbFL243Pg155-TAPc3V0ylfqSnk-c

56
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 11, 2021, 06:03:14 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

1.การประชุมพัฒนาสถาบันล้านนา ศิลปวัฒนาธรรมล้านนา และทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหาร

https://mega.nz/file/XAoGXKIT#72y9hSWUXc1N1HKcTAtmvUiIs7Q72JEDG5xT8jWoFqQ

2.บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560
https://mega.nz/file/mNoijITb#y9qOVCXY2ruuNvRjZT5tBfKIxG8l8a0u0O16mi0--4s

3.มร.ลป. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ ดษัตริย์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
https://mega.nz/file/WQgQEara#s8zbAczMIHFavBytmkCZS-JgLUCVh6DgeF_Lo6zE3pw

4.มร.ลป. ประชุมรับฟังการชี้แจงข้อเสนอการพลิกโฉมรับบอุดมศึกษาของประเทศไทย
https://mega.nz/file/zM4g0SLB#7BE-_hIjF0WWsUqkiy6QRpYXnSxn42MHprmkZLh1sRI

5.มร.ลป.จัดพิธีวันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559-2560
https://mega.nz/file/vZpkiCiJ#WN0NF5M8RQ4bjRC8zsfYCrc2SiBMME87hymfRb9rFz8

6.ร่วมนำเสนอข้อมูลพร้อมขีบเคลื่อนลำปางร่วมกับ บพท.
https://mega.nz/file/6NpwwSab#E6UKN6-okFhtM4ApJZs728AODXqqCpUJnk0iZiIFJOo

7.สวพ. มร.ลป. ถอกบทเรียนการทำงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/XVoABKTa#0hT_yPLtTX9NLIN7lrFJM0Msnr9rPLh6e2l9lh1v_-g

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.คว้าเหรียญทอง ในโครงการ Green Youth
https://mega.nz/file/rZgUlYrI#y6rkDECCDq7RHn-RBF3Keza8DGY1eXIxX-zeEz1yh4k

2.ประชุมและปฐมนิเทศนักศึกษา
https://mega.nz/file/rZpUUA4I#Dz8WlcYS3_kKLkUw_bpZpdD61Guo_yHvz_rhsZeFNlM

3.มร.ลป. ร่วมกับ มทบ.32 ลงพื้นที่เตรียมการด้านความปลอดภัย ในการรับเสด็จฯ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ องค์ประธากิติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
https://mega.nz/file/CF4mWCxD#Z35s9uIbBeirM6HIyaOdDb1ZNYnZEZSwdqacjtHTjXo
57
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 11, 2021, 05:54:02 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

https://mega.nz/file/PVoExQgA#K6C6qBw4exavP5U0PN00mraGSymoRUoVJfYC_gqrVUY
58
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 11, 2021, 05:50:47 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.เข้าร่วมอบรมในโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

https://mega.nz/file/HMhUkArS#sTkNhOu8mJv3e3omfE3IXffZQkRILiBWsVFI-DyO4mI

2.มร.ลป. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
https://mega.nz/file/Hdh0SABJ#NPPYmKFsqrSB6-R_77987tH0meGjvPGLiItTUNQzT60

3.รอบรั้วเขลางค์

https://mega.nz/file/WQxERIRK#Va8RZhGw7XjuexCjIY6XRSGreID5iiXqWjkppmbotgY

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป.จัดกิจกรรม งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

https://mega.nz/file/3RhWjAbA#YsfwUkGvHuz-KAnCTyYIyiExd7uZ0hXeMo3R66pzWyw

2.อว.เดินหน้าพลักดันโคงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์
https://mega.nz/file/bV5WVahA#zP2q56mmKL0lHCFgbQS-vKrwAZubgEKBRWbumwFZj7Y
59
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 11, 2021, 05:47:03 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนธันวาคม 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. ร่วมโครงการ สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่้) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

https://mega.nz/file/uZh0mYSK#yIVsVgs2K8lrb1-NkAPdKyRtwPTkeJAeTenP_y-aXvg

2.องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/jMpmxA6Z#JrydLIdb5HPVDjyHg8apahuIZPiPMlmKWQKKNYR2OSk
60
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนพฤษจิกายน 2563 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 11, 2021, 05:43:37 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษจิกายน 2563 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป.ประชุม 1 ตำบล 1 มหาวิทลัย

https://mega.nz/file/3domxYrZ#7Z04uwfhyWkLpA0gikSC7DzNcNHegde60S2q4IbKeFU

2.อธิการบดี มร.ลป. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร หักสูตร นักบริบาลผู้สูงอายุ แม่มอกหันล้าอีโคโนมี รุ่นที่2
https://mega.nz/file/fBxgzCaB#T-gt46WPzXxhTl6PJ5pPNGvis0KPkxFLU1YQD2cJSqI
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10