กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
41
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:05:00 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1. สวพ. มร.ลป. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ

https://mega.nz/file/eAhmELyD#a6mJGzTJ00v8Aa-Lhutj84XghtJxLzutmYPir6QoJYE

2. กยศ. มร.ลป. ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.”
https://mega.nz/file/TZoSkLZa#XaVaCvrYXpF8PReXvNqbvEZxcBhTIJDbJlq13qIH9PQ

3. มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
https://mega.nz/file/mE5mzLTD#B4Ggd7S3QSC3LtwWfNQ72Y-a9-KPPVmUHwS2SGOG1KU

4. วท. มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work)
https://mega.nz/file/LZx0xJIB#VDB0uEECRxAij2nWBBC3YWnUmND0e1ii2rpOY-i0MsE
42
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:01:02 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.กยศ. มร.ลป. ดำเนินกิจกรรมโคงการ มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.

https://mega.nz/file/zNh2QJaR#hRCTsqn54rEHXwag8TP9YVlZ_5vRGcTJ1i9SIFD9PNk

2.มร.ลป. ได้รับทุนจาก กสทช จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
https://mega.nz/file/WJ50zZbJ#cJ4HuDCBSV4q8yjFjEZxgfdTiVeBvJJ24K6EV_orr6A

3.รอบรั้ว เขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/SJwGXbpb#HG6PYTTrQpEDZjA1_kGFHy0vz-msADNey4KUepzexx4

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

https://mega.nz/file/zV4m0ZjZ#tA9Mv6kB5eflQFeGss1zBs6UHFDofVtzfvczc-dj7hM

2.การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน มร.ลป. โดย สตง.ลำปาง
https://mega.nz/file/ecxC0RpB#5Avcqq7NCYLi7zAhtDaTYup0jQm-Ru4ozDclb3ouzmg

3. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
https://mega.nz/file/LchyALqA#8uZ5gsJU-rGUYxKG8XRZ_lJHiWiGhb3UfzGuoQtpKls

4. สศว. มร.ลป. ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/aBxWVbCR#RE2e0Y63NhsFmiGDFO-1YjEUQhfUDlwJL2MJdyDTg7s

5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบธงเจ้าภาพร่วมการประชุม วิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2565
https://mega.nz/file/DAwSVLSb#WLhUS3IAcqqeGIbxda1YpDiTIJ7WsoX6EfK1oXfUFZU
43
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 04:51:46 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. อนุมัติทุนการศึกษาแก่ นศ. กว่า 410.000.- นาท

https://mega.nz/file/TQ5kDD6T#VmXFSIGwZi_4cvSj7jVd2NJCKzKKSA3W6KuNgh9VX78

2.มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดรับนักศึกษารอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
https://mega.nz/file/mV4mgbTB#Qdin6suMbZ2DEXHPazWHylf8G7CpmgVSnXF-pnqrGkQ

3.มร.ลป. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
https://mega.nz/file/3Y4wGZ4L#KVUkbYSHp2sXXpSO6cj7_vNtahS8ddCuRhydRUaqBIs

4.มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย
https://mega.nz/file/fYgwwBhD#W_HNCViGaXt6zf95zHOuZqFQhqag9EvjkJP_zB94hKw

5.มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU โครงการรณรงค์ป้องันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ.ลำปาง
https://mega.nz/file/mBhU1LKZ#V8XPbRuWiJf_CxkGZ7q4XfOGx64-hZ-IQ3v42LtiQTE

6.มร.ลป. ร่วมหารือการพัฒนา ส่งเสริม การปปลูกพืชเศารฐกิจ (พืชกัฐชา กัญชง)
https://mega.nz/file/SRpy0ZTQ#uYXbZkFwG4sOTsnpcQIZUR66hss2Lkfb3A2lSGI_sfU

7.อธิการบดี มร.ลป. ประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารชุดใหม่
https://mega.nz/file/TB5Amb5J#4NHPqsQsr2I4wlstZxUw86ZPkn2L9LoyewUBhopcyp4
44
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 04:48:19 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Reinventing University

https://mega.nz/file/rBpkHLIB#ciR375_Hi9U8HVDpIzavF2zjLhLFeZ7pbsNZ8O3B-Z0

2.มร.ลป.ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/iRgEWDIb#f0tm4Nx-ojSM5otSd5cnKw6E3T4OUMDDS68nAZk6wI4

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
https://mega.nz/file/zZoAGBTL#EOXYx_BKdkTySZ8cC0ahwjAYMHvfogafrLrHV-0Nz6s

2.มร.ลป.ร่วมงานสัมมนา The 3rd ICRU Internationnal Conferrence
https://mega.nz/file/WIgWELaZ#9wOEw4FNn0bkppHrNZAOFGDFSrA5YJ6Mp2O4_yv8Mtc
45
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 04:46:20 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.สวพ. มร.ลป. ประชุมทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน รัดับตำบล แผนพัฒาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดลำพูน

https://mega.nz/file/uA4CFBDC#EFeIQmGqDsqo6yopNlc-sQFxi7mOCbBVaBkHOkyLD3Y

2.สศว. มร.ลป. จัดโครงการ ส่งเสิมวัมฯธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
https://mega.nz/file/aA5gEbAB#KJW83vtVqN_uTfdcVbHn6jEkB_RUX1xZAwNpxAT88zI
46
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 04:44:25 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ นักศึกษา มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

https://mega.nz/file/PF5WTDLY#F36CTctSpoZNBxoDjt7i6vethRUKMeIA6y6STqId1rg

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง หารือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/ncwyCDCY#h5tIgvBdQUOOZdPzR3gDMneX8T4a8ZxlcQI_7UBlKZU

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
https://mega.nz/file/OZp2TRAJ#fgl3eHfxgihTL1hlfdV-9JkGChwTYsacuIKiG9Pc9VA

นสพ.เอกราช

1.โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

https://mega.nz/file/nEoQGDIR#3Je659EFjIM_EOOFYRACrr5n6q_ME4fYAJEH4hBx7Dw

2.มร.ลป. จัดการประชุมรางานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
https://mega.nz/file/Tc5EkByJ#bOSVC542c0gegUYmCmaU_NaMO1phWifZ2mBKZTXpYbE

3.มร.ลป. ร่วมพิธีชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร และมอบทุนการศึกษา นศท.
https://mega.nz/file/6cpkzDSS#NdovaK7lbjsIoqpxfpWPtHsugQTUqBYhlXQE3PohXmk
47
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 04:39:31 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.รอบรั้วเขลางนครโพสต์-รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

https://mega.nz/file/HRZxFCxI#sh3EUKLToqIFyb1VfjK0Nn9li0SkEmol4pelk5RIwA0

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm
https://mega.nz/file/bYAFDILC#CFwPxJ0vSZQcUR8iiUEJWh-C_D6HNN8gUAkdPvgcr84

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อวยงานภาครัฐ ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2564
https://mega.nz/file/3MB1AKoD#d3PTn5_ziD0PRoPeLwTFB8gJ_kzWO-anJukIhXOzRVQ

นสพ.เอกราช

1.คณธครุศาสตร์ มร.ลป. ประชุมพิจารณาตามโครงการเพชรล้านนา

https://mega.nz/file/2VY3RQKC#GRnLbFOz4G_LUpCmHeBHzoHMCN6tQSCL2zwNeIzdqcA

2.งานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 9
https://mega.nz/file/DJJ1wQTb#q8QlWgQ1nSHa07A77KecGdQPRtZ08oNn_CXtwxKnxw0

3.มร.ลป. เตรียมหน้ากากอานามัย แจกจ่ายไปยังกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
https://mega.nz/file/3cIHCSxS#0j5QKOssXXS7twYbvR3fk4uVWSSwHQ6rRV0zVizak0s

4.มร.ลป.จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานนาม ราชภัฏ ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/SNJlmY5J#zEUNj9bzZvIOIFUTfR0K2kADyisVqS6MsfyUcYkfU50

5.มร.ลป.ประชุมสรุปผลการรับพระราชทานปริญญาบัตร
https://mega.nz/file/aRBHTYRZ#qfcAOP3O-kf7GbN08oQPMhI94PmQ-AsaF2LNZc_zmxA
48
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 03:45:49 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. ลงนามความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อปท. ทั้ง จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

https://mega.nz/file/OAwg1ajA#jqO1kzyPAu1kq57pnIc4Y8yyH6Kz9zV3fuizMajx-98

2.มร.ลป.จัดการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคนรายตำบลแบบบูรณาการ
https://mega.nz/file/DRxAza6Q#Z9xtrwo2I18Lms0hiqlLaxue_-ZHpJaYW1O_M8Aml84

3.มร.ลป.ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องกลไกลกลไกลการเคลื่อนย้ยบุคลากรไปปฏิบัติงานในถานที่ประกอบการเอกชนหรือชุมชน
https://mega.nz/file/XF5GTYjJ#BwiIMkARMwvClR27qlxXVYYhi_UIZZ0uMe9ptxJ8m34
49
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 02:42:30 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

https://mega.nz/file/bZwU1ZYJ#BGfbGqHmK_yj0gWEy3y_7t_6wJrEsvAjdkH2wS0zYgw

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

https://mega.nz/file/2JhkxBDT#Q1Kxg7NW_Q9KLszkmJ3NcUrwfh3tUTP870K-RLsjUdY

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR)
https://mega.nz/file/vIwgSJiK#Gk6IB1lY1yOuunnYK6X-rZME4-eAfIdoVeMJIPQ76nw

4.นสพ เขลางค์นครโพสต์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางรวมเครือข่ายพลังบวรอนุรักษ์งานพุทธศิลป์วัดพระธาตุลำปางหลวง

https://mega.nz/file/XcoyhDoR#Zmscszlkkp7iaGAu2qNlm9yq1RLnq_Mf9uYyCNiQrfw

5.นสพ เขลางค์นครโพสต์ สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรม “การทำเครื่องแขวนจากตอกสาน
https://mega.nz/file/fJwgXLgD#AYvm59tWUqFqnLW7J1HEPKyCQ3CdSzSt5WX5ywcGJhg

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวนาโยน

https://mega.nz/file/iBp0Ca4Z#LhUuZPrpdiYkN8l3cuB4hMPG7GZD5etOZx0P8HDBajE

2.มร.ลป. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/nVo0DAZA#NSoG3H1yiHadci-ZYDUR6FmpZ_bEIx9Y6PoVJH4BLPs
50
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 02:36:47 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา (PROPOSAL) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 2564

https://mega.nz/file/aFwwmTBZ#s6-27cBq4F6sesROMC2RxFwcD5IsaN1KTyBo-Kp6oak

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID-19 “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
https://mega.nz/file/LIgABDbK#nuJFzvXnY18fK00764RvQnCMgaxxWnGyUBA4wPcT_Ww

3.มร.ลป. หารือความร่วมมือสถาบันพี่เลี้ยงพัฒนาหลัดสูตรพยาบาล
https://mega.nz/file/jMwwGRxI#JfJ60mHQRaDZ9wGceiZnD6SjwjxN40CBufBgsMPnIGs

4.รอบรั้วเขลางค์โพสต์ - ผศ.ปริตต์ สายสี
https://mega.nz/file/zUxSCDAJ#YNDGys5UoBDkZUvGmytDLTLfhOfrVYazukgLGat94_o
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10