กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
31
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 06:10:07 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.ประชุมคณธกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.

https://mega.nz/file/yZwQ1a7C#IbSjjTRfvKqfqeSHqHjcvusI3c1OPz22LS716lrWDzY
32
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 06:08:40 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขงลางค์นครโพส

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด -19

https://mega.nz/file/zV5yyLbB#enkaVEk9bYNVeQxNHnDelMGMLIrfhujQ5HJ4IX_3Msk

2.รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://mega.nz/file/fQg0yJJS#G6mNQ8oTo28fGdezAyB3TLOS9JwPZT1cnzx9qg9_MvQ
33
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 06:06:59 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง

https://mega.nz/file/iNpGyaZB#6mKyxBdcsHYuhQXlona2Vgbt0xZW20KAxLev-A5KoS8

2. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง มร.ลป. จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
https://mega.nz/file/fc5kAAxb#P9hDP_q4PANFYfabEHlGm7IENk4jivrMD3X2vsQqong

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมและพัฒนานักการตลาด
https://mega.nz/file/rQxSAAKC#3kfpNW0v1KkTrBCHjr9Wt3B8hxBB5MmZVQknL2VQtlo
34
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 06:01:13 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จิตอาสาผลิตแอลกอฮอล์และสเปรย์แอกอฮอล์ ป้องกัน COVID 19

https://mega.nz/file/XZ5wWY6b#WmVbNErYOZfNYTKMsYvC7Zhd2edfvGCqf_Ca2_OxR2M

2.อธิการบดี มร.ลป. พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับการฉีกวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
https://mega.nz/file/LYpSGARB#_II7iW55Mc1HGVRhgVgH8OJ382FAeLYTOZBufzzUMcw
35
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:54:50 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตลอดจนการจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง

https://mega.nz/file/udZVTQJA#yZrTwvw1GkavjqUynzFqfCmfGgWf997e83ROAb1ws20

2.มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบการเรียนการสอน คณธพยาบาลศาสตร์
https://mega.nz/file/aJAHlIqa#CFI48Y5jJos8wXE3P4UB7fqoZIS5BJ452vkupxrKbxk

3.รอบรั้วเขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร. กิตติศักดิ์ สุมธารักษ์

https://mega.nz/file/OdRDTKaZ#Da0hjqpjHQYM7buf5hBaOKuFyCcUx8_sV_OdIJVItNY

4.ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง (ศวจ). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรทเป็นฐาน
https://mega.nz/file/iFIVlA4Z#oQ40ivovw8npQ-cmJoOoz3gVk47IsWGICXtFw_cv7Qg

5.สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. ตัฒนาภูมิทัศน์
https://mega.nz/file/2QYRWKAD#5t-posVEGFjCZbdHYjHfGb0V4LdCtJlTAwQRwORGPaM

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลลำปาง

https://mega.nz/file/yEBngQhZ#G4jIs6miXgNkeyZfdYrjsdSppQa3xWxXzckIJd4T8bM

2. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์
https://mega.nz/file/mRIDHSgI#5NprfFOkqpUoHwvPrBKmmIYD9bL5GRybH5_Y5I1dBVI

3. รร.สาธิต มร.ลป. จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
https://mega.nz/file/rZQTDIoS#OvhBaFIZPOB95b171sd3qO6fJn7lWA5OiBfcxxfZuqc

4. U2T มร.ลป. ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

https://mega.nz/file/vEBjESyZ#toDbn2cL98JGHYYjqSLhJRDomHLwPWDVsLYG9nkdxZQ

5. สวพ.จัดประชุมติดตามผลงานก้าวหน้าของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
https://mega.nz/file/uBAlAQID#h9G51C9uUk5ZabdBpFXoI3d_pcasMbdFedY9mLBs4r0
36
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:24:26 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1. U2T ต.บ้านขอ จ.ลำปาง ออกสำรวจเตรียมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

https://mega.nz/file/fEoiyBpT#Vgeq_PQUYBhlZwy1c5ParTr2XypqMvVWYnC3tNxZh2E

2. รร.สาธิต มร.ลป. จัดการประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 12564
https://mega.nz/file/7FhiFJSD#kEqSa4x3fDOJjVw-N3vrEltRi5TZoqekOX6zd7K7Nw4

3. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/WN5WQTyL#9FUFgUkeSK4Ignr-fz0nHxBZQssddzeYzDyKdOlz4J0

4. มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติ
https://mega.nz/file/KFpQnbDK#ubpv982o_XugrJehiDqxlfesJ57UhvTYeW4xxmHw19k

5. สวพ.มร.ลป. ร่วมนำเสนอ ร่าง กลไก และแนวทางขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือ
https://mega.nz/file/CdpiBBrC#_awFrCkF2Fg_tkuARO-QK64OulxCIsG73TPC5-l9b0Y
37
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:16:57 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://mega.nz/file/eBhUnD6S#aUm8GiSTMsxVMK0mDShSgoe-1roN5sA4GhbjEzxrZ4k

2. มร.ลป. เปิดรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบ3)
https://mega.nz/file/qZoQBB4Z#uB0DQz0-cd-wmK9ZfhCHFI_QcvNjkfeKNbNyjfS_0hI
38
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:15:48 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

https://mega.nz/file/6ZgmwD7b#imfIDuQfvEsvH0oOXyb0J1lXfOlYx6odeJ_-qV90ufw

2. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนประตู 4 และด้านหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
https://mega.nz/file/yIxESRoC#alehKY02y9lE4kPv4RnlQHZBSZgRdmaSChb-kIQzdk0

3. มร.ลป. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ในกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
https://mega.nz/file/fM5AjTpT#xMqZoSawtH0HA36RN67vYtW8PlOGNKxus_qeiTrlHnQ

4. มร.ลป. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
https://mega.nz/file/Hc5UmTaL#TAd_d1kMh-hdrox_kcHw0PwOrS_bS0z_8zAbLODmmbE

5. LC LPRU จัดการอบรม Online หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
https://mega.nz/file/XYxyAJpQ#Eq5kX60QIftCZCLpRuyTGvmYTP84A2xPaRBtgJBYl8U
39
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:10:03 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.งานศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มร.ลป. เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 2564

https://mega.nz/file/vFgwGRSR#Bz3AIJC04pYmB6nKIHCO3gJWurO2nPhXLWg8FAML5Gg

2.สมชิกจิอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชขภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/PIgEnZJa#wKf476ZkRbpPOhqA5MdtZL36N7elbcfkPloobuAm1Ss

นสพ.เอกราช

1. จิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

https://mega.nz/file/SUgEXLBC#7NBj7t8fS6SZGG54VasNmFH02BguKRKywtU5sWj9TFs

2. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/CdgEGBYZ#vu1ZV1OQwz_SJUYBOqcgPC6YT1C2nnG7PMp_-ZF3xRc

3. คณะผู้บริหารร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
https://mega.nz/file/eQpmxDLQ#lW3dlQQ8uq2qm-PgOB6UMvjP_6-RHZ28-mWD81O1_28

4. รร.สาธิต มร.ลป. จัดพิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย)
https://mega.nz/file/nYg2zJia#8fZ76Eb4vXc7pbiyAnUNqn7NCXHmLoTUVvOgaq_Hn-Q

5. มร.ลป. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
https://mega.nz/file/qUxQhbKT#Qt4XgU_Mcn8h6ExkHjq2kIHb4dr1CKKuueckfbIP7fk
40
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ตุลาคม 14, 2021, 05:08:05 pm »
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. ประชุมคณธกรรมการกำกับตัวขี้วัด ITA ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

https://mega.nz/file/DA4CTLJa#j6crH-Z_5iGGs7NivZEP63nulcwDiUTV2X1jN3-oBzM

2.รอบรั้วเขลางค์โพสต์ นายปรีชา ไชยโย
https://mega.nz/file/2IgkzZJA#YcHdX8iajdt4uVB_JYn7WkG5aMk3kv8cgRdZ8yxT2s8

3.สมชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
https://mega.nz/file/fNhQwbjD#cVcVoRXxkvJDaTZPZSihFVxFpyPxTzPdTZw3hHiKxNc

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ร่วม จัดการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำลอง เชื้อเพลิงถ่านหิน”

https://mega.nz/file/2FhSHbDa#Kh6b0qUgrw0_fC_e0VKGzl2ZsgMGektRagn601JDZbE

2. ศูนย์ภาษา มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp
https://mega.nz/file/3NhC2LiD#nJCMiICjG4FvNn-dSqhiiUhqKWJXBgsE7v5ztRZpHR4
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10