กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10
11
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 4
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ธันวาคม 17, 2021, 11:29:07 am »
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

01 ทีมงาน U2T ตำบลนาโป่ง และ อบต.นาโป่ง ร่วมกับชาวบ้านบ้านสันหลวง จักโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
https://mega.nz/file/ndpGQS5a#u8TalgahLPJ3bbGPjnyTeSSFT1wJLu572dw2EpnpfjM

02 มร.ลปร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบรรยายเสวนาออนไลน์นานาชาติ Summer Short Course 2021 Tarlac AgricuLtural University
https://mega.nz/file/3AQDzApT#XmHDnz83wDiiNIK0jIgB_fTkp-S1vzYSuIOeJKVKDBI

03 U2T มร.ลป. ตำบลลี้ จัดกิจตกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน
https://mega.nz/file/Ddh20CjT#YXnMqw-HemlmpkRqi4RMLvCExOYZizxSqG-2TuFpd6Y

04 คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64
https://mega.nz/file/aVJjiICa#S8SyNxAXgdPzkWkPtaCFmGvU--2NQPbHgMAt8cotR_4

12
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ธันวาคม 17, 2021, 11:15:26 am »
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2564
https://mega.nz/file/WUgUjCya#e4qhw1LpVTOmKyBmet52OX8XTl7w6Jee7Le61YjG3Uc

02 สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนครัว
https://mega.nz/file/3UJTBSBK#EZt_EQ3AUjOdB9wck1q_mmjf-yzN7uy_WPlW3cinNrU

03 คณธครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
https://mega.nz/file/KIZDnKgR#FvXp-7pdQVyhLqRnuyQbex9dzqUTgrY2XYbfbyqBR2g

04 กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการประกวดบุคลิกภาพ LPRU SMART PROJECT
https://mega.nz/file/zAgQHAQL#O26mZLDWzY1W6RNkFOTjo_Ztr9pTJVsTXCOLq796GJU

05 มร.ลป. ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจ การเตรียมการดูแลนักศึกษา เข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19
https://mega.nz/file/HRhAFAwJ#ytZx-flulQFuBnieEzcaA8cQOhmms8NAVmbW7k2MbjA

06 มร.ลป.ลงนาม MOU กับ บ.ซ๊พี ออลล์ จำกัด (มาหาชน)
https://mega.nz/file/zdhwgQLC#FxpKa8Ok3wr-7YUUEA7sQUwNh1S77hGTjRJqC86V3Wg
13
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ธันวาคม 17, 2021, 11:11:22 am »
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. ร่วมกันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก
https://mega.nz/file/jBRh3KjI#ldHC2m4s5xXYrUg7qHTu0k00zkHr4FqzlJP60iZ4qwI

02 มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
https://mega.nz/file/KIg0FYLD#bU0IYtL-hiLtLLxA4znUHIlhOkDZ-bZjXA5n8GFxPTo

03 อนศ. มร.ลป. เข้าพบอธิการบดี
https://mega.nz/file/aQYjgAxL#-i0ayFNt-Sq28MpGjPIAs4Rn_FNBRgqpWBhjBC9K87c
14
New Clipping ประจำปี 2557 / กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1
« กระทู้ล่าสุด โดย krekrit เมื่อ ธันวาคม 17, 2021, 10:51:54 am »
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป.รับการฉีดวัคซีน COVID-19 จากการคัดสัรรโดย อว. รอบแรก 290 คน
https://mega.nz/file/HBhkkI5Z#6fblb-vvUJ2MhP0qO5sAwPI-FJGYbMGJkWEDcWhRwDU

02 คณธะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทัศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19
https://mega.nz/file/TRpXlaxD#URwDNCXTrBsduyn9Z2jug9nnQR4WWZnvUu-1dRi3BPg

03 รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐฒวัย
https://mega.nz/file/ORwChCwS#6dJofH25W9bYpWSUG1F2cRbTN8ebF1bTXd_WVOI8k6c

04 มร.ลปจัดกิจกรรมออนไลน์ เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา
https://mega.nz/file/CdxiBSqb#hixbp9_Bfnofnv-EecxUZp5WQ2Yio3hy0YB-E06ZvSw

05 มร.ลป.จัดประชุมงบประมาณรายจ่าย เพื่อพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://mega.nz/file/OMpBlQbC#KIGcXTAKdJzVwOql4CjFJXE11oCFKrJLWbVVWoxLXUk

06 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/XYhFwYLY#0qa1nwKHFXg85plS9pFlsgtWvLZ4PSbUPNYkogmRgHs
15
LPRUNEWS 64 / ประจำเดือนธันวาคม
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard เมื่อ ธันวาคม 08, 2021, 10:32:50 pm »
วันที่  31 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(31-12-2564).pdf

วันที่  24 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(24-12-2564).pdf

วันที่  21 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(21-12-2564).pdf

วันที่  17 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(17-12-2564).pdf

วันที่  14 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(14-12-2564).pdf

วันที่  7 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(07-12-2564).pdf

วันที่  3 ธันวาคม 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(03-12-2564).pdf
16
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2021, 05:23:52 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2439/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  21-22  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vVgElKqK#QL80xsAzGupfK4TpZld8XvETEj2arGaPCKgWSTmIyWQ

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2438/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  25 - 26  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LNpSTKpL#JMME8HWwv331U4Vy9ilrj3Y0uwHAuj82uHo0b_Xnnro

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2437/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน ณ  เทศบาลตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KdgyXaya#L1BuGAYQ-wgZtbwuKM5b0IVHfmOALQNpqBM0iAfxXwA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2436/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลนาทราย  และเทศบาลตำบลวังดิน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  9 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7RoUQKBS#T8oCiJ3em64FW25f9XL1fWj4pCpzxprhX-2vfW5Uh7s

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2435/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน   ณ  เทศบาลตำบลเวียงตาล  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  15 - 16  พฤศจิกายน 
https://mega.nz/file/SNwkSaQL#Zixf2hYDj2sevUEwbxrrrWrS1P_wMnEJdvQIcwfPnB0

6. คำสั่งไปราชการเลขที่  2434/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  เทศบาลตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/eZoWUKTY#3oUs3eXKDN4xU2_adGFpguC8C94vTmAtv8uKwSA-xZ8

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2433/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  29 - 30  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/aUhymC6Q#hAjiy3mNCTEPwmc4-s7sdK_B68iQ209b7imci_Iv_MU

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2432/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลบ้านขอ  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมือปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  7 - 8  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WRhkwYJA#bwQBgc_Sa_E2YY1cHTxX5DoL3UETLbaODdaxjLU8SNM

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  504/2564  อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลดงดำ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  12 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WF40zaoB#0Q2Mvb0pWZylIsKYXzyMPAUOKTpBo8nB9ArMetzMGT8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  514/2564  อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลดงดำ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  19 - 21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mNg2yaiI#9O2JtFIQF0WkWBQfvvFuXyg-ryViQG4s51rppc2c68Q

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  503/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bBxWhQ7A#RGWnxpS-Sx-KIW-26h2V3j4Y2octhGUddTd0wYdUZ3Y

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  505/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3JwUTa7K#rBWRinrIIULtSoPuD0m7wkrQgaUamWyFgXb5-hUduT0

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  506/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XZxQiQaC#XgnHJYP9BBr8w6kjRLA2jrfktcFDrWduwJgoASa5qsQ

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  507/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KZoUWKCa#vLJ2DnsJlId6GzYsNyDPsCZ2MXJtDQ_gaKD-PzbbTFE

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  508/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iYwEWCxT#eyYfQMdNh4M-ZZkSZjQS8efqc2FNP9pAhSkNfMsDv5g

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  509/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/acx0iYwb#niWfBhM7tZ_AXlfDoKGx7zXkPOTWbwyq5TCs7eYqMtM

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  510/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vYxmDCiY#mpWQFSxPUjLZEMXKiUzjmJrBMMXWb2xIO9Kh5d9m3eg

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  511/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/2AhyBCAR#JDW4tSItmJC7P-OxOoozDgEO__Kf88nIAl1OkUi1xWU

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  512/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/OAo0SKoA#2bqOSVBvqROUgSb7NnJipo-M15tllKN3LuhZ_YzXMwE

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  513/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rVgwGAaB#jOny9e2PZuOl_dcWw2xp-Y0sz0lh9GMBfNaCeLg3N8M

13.  คำสั้งไปราชการเลขที่  517/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมย่อยที่ 2  การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3coCESJS#PTVcnw4YIICsjT8VIqfQfwr497LpsViKMR_cMSeb-gE

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  518/2564  อ.จิระประภา  คำราช  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแม่วะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน 2564
https://mega.nz/file/qJpC2KLQ#KcSowlZUBJ5fLHOaDT8CfAzDKf87rjiVHijN8i-2pxQ
17
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2021, 10:02:20 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2417/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยตามแผนงานวิจัยในโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์  เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  4 - 6  ธันวาคม  2564
https://mega.nz/file/WABxHAJC#99M2MczFixdSLzrqACghOqV1_hmWzFgf1gEtm5tnIXM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2415/2564  ผศ.ธนพร  หมูคำ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็กเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านแหง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HdIl2KKS#Kw83iDGSBnxNScK5Yo_rRcb88kLZGrON5tZznHnh7Bs

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2416/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแลง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fcRTUawa#N2dvRnCtoJsKxPs-1L9_9CqNedah8yAZTaw5T6-vXFw


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  494/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ ยกระดับอาชีพของชุมชนตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่  2  ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 4,6  และ 9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/yBBj2SBK#NdxtZHo4FtV79LvtuD5TmsOjy7iO1VfShrsxZ04EEwk

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  497/2564  ผศ.สนธิญา  สุวรรณาช  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลไหล่่หิน  ณ  บ้านแม่ฮวก  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  17 - 21 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/yEZHCIqB#jEVVlpzrErD1elcKhOJAfNLLQkiIujN9VD8HSQLVMZQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  498/2564  ผศ.สนธิญา  สุวรรณราข  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ณ  หมู่ที่  1  บ้านเขาซ้อง  อำเภอเหาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 10 - 13  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XVQHkIqA#vUMmiax5UceG4bKMsJY0l4D94UZF-DWGoyi5J1Ab1JQ

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  499/2564  ผศ.สนธิยา  สุวรรณราช  ไปราชการเพื่อ   ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การอบรมทำโคมล้านนา  ณ  หม฿่ที่  2  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  25 - 27  พฤศจิกายน  2564

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  500/2564  อ.จิระประภา  คำราช และคณะ  ไปราชการเพื่อ   ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   ณ  ตำบลแม่วะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jYZRRaxQ#yR-11Tg68UsqCAgHAIg9CBLo6eI-Y3XzdzeqHIgt2gU

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  496/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อ  การนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชนด้านการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  การสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  13 - 15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/GJZXUKYB#mPTv2hk1Fh8qM1KnXySGiBPGVR4s0jl-amwiGnBDikw

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  501/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อ  ติดตามการดำเนินงานของพื้นที่วิจัย ณ   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 7 - 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/adAzyYoY#_fY8UKhOmZ9N4g0KyXR6y6qaMGPQ0rzN1ianRfrPIrY
18
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2021, 05:40:21 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2390/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eZQSgZaJ#K9Xihk0o1RHiunSdvs7iiThiiapGw0f7D_IMiEFDJ3g

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2391/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่  14  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LUJmUBAC#k1Ts3n5iLc0cMYcoPUPQqQXmJGfT6jI763nbBe_TdvU

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2392/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดเตรียมอบรม  ณ  พื้นที่ อำเภอแม่เมาะ  ระหว่างวันที่  9 - 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jRJm1DRI#x12hp8asya1WPuVMm7KT_XuiX7nsRZNusyyLoyKAHug

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2393/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดเตรียมอบรม  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WZYiQbLb#YCjTWIFvMmeJJS_0of_vY6v9BQuCivvQr_tNKdzY_A0

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2395/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศืวิราช  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ณ  ตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vJR0xZxA#ArNbG4rluWHyCrM0xyvPp-GSBfByrf6zGw9G04HevBc

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2322/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูคนจน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fRR0mZ6C#xIYRz0a4uAJqThPMGSB5KEU-1Py3xdb-ZaGfike852o

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2363/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ จัดเวทีสอบทานข้อมูคนจน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PQQgSLhK#8v8gqbNo_T-o3SXhwNj89h6XOgNtg18GHvtZqjQ7Dkc


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  471/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและวีดีโอ ณ  เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  5 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mdZERB7a#VxsoW9j4n8RJJqnwg56L4yNiyBLI_LutIY7evnVkPcA

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  477/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดเวทีคืนความรู้และส่งมอบตราสินค้าให้ศูนย์ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านต้นวุ้น  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/qMIU2DLZ#7xMUmy9tu-7lF4WEZWSkxo0AFRk9vaf9Hgvw4c2LBBo

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  451/2564  รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และคณะ  ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร  ณ  โรงเรียนวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KcZQzDRC#R72sKE3wzrH1la4gd6ybVH-ioIZpmphQFVzXRNWOjgo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  452/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mBIwAbwY#sdpmX0mW6XIu7-s8cPx_ns0tiCtG3-WsNmaLWdYx8lY

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  453/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XUZURbRb#cYsG9aBEIF3BbkyhpOTxdlF5I6O0PqSz8UINKkjtxNM

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  454/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 4 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/DQZE1T4Z#sclKQewmvSEsNQf1ehCDBMaykdn0GlCixd6dJlSStXY

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  455/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  11 - 14  พศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LZBAibKT#EsqpivSEdtKRsWGplJKPEW6H0wdhTZm8cQ-id_9pSXY

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rEImzZAS#FZfk9mKMFdezSSMq5-2n_jz4c7K1xAFn2L6_yTPbdkw

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่าวันที่ 29 - 31 ตุลาคม และ 1 - 2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/ydRkgLAa#1PaI06yNZGW6L62S7XLs6bb2U1GfyDev1oGI6SkPEVE

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  466/2564  อ.พิมาย  วงค์ทา  ไปราชการเพื่อ  ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  1 - 6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/DQAQyZjb#TY6RSMRdJY2SFPO_xSxBnLFmWCnCxuff_7KtyQl4rBE

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  469/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาแวดล้อมของโรงเรียนบ้านป่าเหว  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหว  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LQQyCRiZ#yp-WSa7kowZTE8KlIMSQD1i2EcozeW8uvpYiGm97t3c

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  474/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลศรีวิชัย  ณ  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  1 - 2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KVJihDTJ#KgCAzMOHAmhehaSOVSYsKlK3hG-2yx1b2h3N035_um4

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  475/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อ  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 8 - 11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fJA0xZhJ#YsgEHcgugkRrIzpcY8K5v8nUpZj1UGXobvVNQgZpWuc

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  478/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  8 - 9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TUR2hDaT#INJxdacoRD2v8OL2MpL154jdYPSlxfIkHLrFVOhMswY

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  479/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PZZQmLTQ#4njjrs76xEF_YcdTqfEj57Neit3D491AOC6OxktNVW0

16.  คำสั่งไปราชการเลขที่  479/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PZZQmLTQ#4njjrs76xEF_YcdTqfEj57Neit3D491AOC6OxktNVW0

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  480/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  4 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rcQQiZqb#X3hKZ2a2Iva3oq7DQdSxubxwNNb1FowsT4xigIgmipE

18.  คำสั่งไปราชการเลขที่  481/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15,17  และ 19  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/aZICmTSB#Vq8iFAMvqcz1WCucTDFjddoc6SSMv6q4uhooYt1HPRo

19.  คำสั่งไปราชการเลขที่  482/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9 และ 13 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iJQQyRAS#jedDpSn2VRZJT9ube0GhX_K9Sp0exj1Lze9sUcRmTNw

20.  คำสั่งไปราชการเลขที่  483/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  27 - 28  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vARkiZ6b#yU-uoVSk-Aohb3D0NqamocK_ekY1TDgyjyxThPBr0K8

21.  คำสั่งไปราชการเลขที่  484/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HRBknBbA#cfQ8xJvyzLVvo0yJ7nHj-W-ogPQf2IjjG4hjElbfr6w

22.  คำสั่งไปราชการเลขที่  485/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 20 - 23  พฤศจิกายน  2564 
https://mega.nz/file/6JQgHJRJ#_aH-wXarqwEbsVoafUXdLDn-KWgQaDslKwpE6l8-QdI

23.  คำสั่งไปราชการเลขที่  486/2564  อ.อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก  ไปราชการเพื่อ  ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยชุมชน  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eYYgmLaT#1W7Za2jA5ITRWJtfkhZ_MBZ98gFE3rxGFvtW2EWD-hI

24.  คำสั่งไปราชการเลขที่  487/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยในโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภสพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์  ณ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่  22 - 25  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bdBAzZLT#479gORwOc1bqgZvFln0vfPKgp2k54rpD9SA81Li9STU

25.  คำสั่งไปราชการเลขที่  489/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยตามแผนงาน  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ  สถานีรถไฟกรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 10 - 11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vYZABJxC#f_D1BbsoXgMbllnAik69YS7cB5k69qYjR_ITBy1U_kE

26.  คำสั่งไปราชการเลขที่  446/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ยกระดับอาชีพของชุมชน  ณ  ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 26 และ 29-31 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LIAAkDrT#1TDTtRcHLaZ9Qhup0z3rQfDn8wtYICH1NP3cEjwcmo4
19
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2021, 03:02:50 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2382/2564  นางบุญรักษา  ปัญญายืน  และคณะ ไปราชการเพื่อปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสามอบถุงปันสุขให้กับชุมชน  ณ  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WYBCgDoD#C1N7dw_svYewGxPr2ReK8Qn5P8gBinENeE3-T8vDSsE

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2383/2564  ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์  :  ยกระดับเศรฐกิจชุมชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7dIg0bIb#rhIFTs-keh80w1_C0-47CDYghGEKSchG7Pc7yM9D9t4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2384/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาเขตเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/file/7JRUmbSb#ZwLE15tGNEvONTV8NhqkYFG7Va15dqnV3N4fu5Xb3A8
 
20
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 06:19:55 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2356/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่จัดเวทีจัดการความรู้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสังเคราะห์องค์ความรู้  ณ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3-5, 8-12, 15-17 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TJB1RSJT#gnAp--ZrUT4M4aY-lKUd-Ga_XjRZns22etguX0N8rCU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/eRQD3YhB#TmAgC1CKAzAEUOOaAyf72gHjhhy2ZCAtdMSQdmdbcEs

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2355/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสายพระราชดำริ  ณ  ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jUAxjSIB#F_tl3upq3veCs7iWLwb7CrZFpfPiTO6Iyqa_7b_I6KA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2354/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงค์วิราช และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน  ครั้งที่ 2  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KNZBgIiA#8OmEU2cd6nTM3LRyYm88Y_ktuu_S3hewfzXKEfF4UEE

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2357/2564  ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ณ  กลุ่มอาชีพตำบลเสริมขวา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7VIDAaaZ#r_q1A8P5K37Jkw_FHELRUb20ckKkNX6PWEm0S8W5994

หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10