แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 80
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2439/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  21-22  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vVgElKqK#QL80xsAzGupfK4TpZld8XvETEj2arGaPCKgWSTmIyWQ

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2438/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  25 - 26  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LNpSTKpL#JMME8HWwv331U4Vy9ilrj3Y0uwHAuj82uHo0b_Xnnro

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2437/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน ณ  เทศบาลตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KdgyXaya#L1BuGAYQ-wgZtbwuKM5b0IVHfmOALQNpqBM0iAfxXwA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2436/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลนาทราย  และเทศบาลตำบลวังดิน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  9 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7RoUQKBS#T8oCiJ3em64FW25f9XL1fWj4pCpzxprhX-2vfW5Uh7s

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2435/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน   ณ  เทศบาลตำบลเวียงตาล  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  15 - 16  พฤศจิกายน 
https://mega.nz/file/SNwkSaQL#Zixf2hYDj2sevUEwbxrrrWrS1P_wMnEJdvQIcwfPnB0

6. คำสั่งไปราชการเลขที่  2434/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  เทศบาลตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/eZoWUKTY#3oUs3eXKDN4xU2_adGFpguC8C94vTmAtv8uKwSA-xZ8

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2433/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  29 - 30  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/aUhymC6Q#hAjiy3mNCTEPwmc4-s7sdK_B68iQ209b7imci_Iv_MU

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2432/2564  รศ.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลบ้านขอ  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมือปาน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  7 - 8  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WRhkwYJA#bwQBgc_Sa_E2YY1cHTxX5DoL3UETLbaODdaxjLU8SNM

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  504/2564  อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลดงดำ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  12 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WF40zaoB#0Q2Mvb0pWZylIsKYXzyMPAUOKTpBo8nB9ArMetzMGT8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  514/2564  อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลดงดำ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  19 - 21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mNg2yaiI#9O2JtFIQF0WkWBQfvvFuXyg-ryViQG4s51rppc2c68Q

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  503/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bBxWhQ7A#RGWnxpS-Sx-KIW-26h2V3j4Y2octhGUddTd0wYdUZ3Y

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  505/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3JwUTa7K#rBWRinrIIULtSoPuD0m7wkrQgaUamWyFgXb5-hUduT0

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  506/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XZxQiQaC#XgnHJYP9BBr8w6kjRLA2jrfktcFDrWduwJgoASa5qsQ

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  507/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KZoUWKCa#vLJ2DnsJlId6GzYsNyDPsCZ2MXJtDQ_gaKD-PzbbTFE

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  508/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iYwEWCxT#eyYfQMdNh4M-ZZkSZjQS8efqc2FNP9pAhSkNfMsDv5g

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  509/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/acx0iYwb#niWfBhM7tZ_AXlfDoKGx7zXkPOTWbwyq5TCs7eYqMtM

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  510/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vYxmDCiY#mpWQFSxPUjLZEMXKiUzjmJrBMMXWb2xIO9Kh5d9m3eg

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  511/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/2AhyBCAR#JDW4tSItmJC7P-OxOoozDgEO__Kf88nIAl1OkUi1xWU

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  512/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/OAo0SKoA#2bqOSVBvqROUgSb7NnJipo-M15tllKN3LuhZ_YzXMwE

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  513/2564  อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rVgwGAaB#jOny9e2PZuOl_dcWw2xp-Y0sz0lh9GMBfNaCeLg3N8M

13.  คำสั้งไปราชการเลขที่  517/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมย่อยที่ 2  การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3coCESJS#PTVcnw4YIICsjT8VIqfQfwr497LpsViKMR_cMSeb-gE

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  518/2564  อ.จิระประภา  คำราช  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแม่วะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน 2564
https://mega.nz/file/qJpC2KLQ#KcSowlZUBJ5fLHOaDT8CfAzDKf87rjiVHijN8i-2pxQ

2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2417/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัยตามแผนงานวิจัยในโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์  เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  4 - 6  ธันวาคม  2564
https://mega.nz/file/WABxHAJC#99M2MczFixdSLzrqACghOqV1_hmWzFgf1gEtm5tnIXM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2415/2564  ผศ.ธนพร  หมูคำ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็กเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านแหง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HdIl2KKS#Kw83iDGSBnxNScK5Yo_rRcb88kLZGrON5tZznHnh7Bs

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2416/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแลง  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fcRTUawa#N2dvRnCtoJsKxPs-1L9_9CqNedah8yAZTaw5T6-vXFw


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  494/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ ยกระดับอาชีพของชุมชนตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่  2  ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 4,6  และ 9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/yBBj2SBK#NdxtZHo4FtV79LvtuD5TmsOjy7iO1VfShrsxZ04EEwk

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  497/2564  ผศ.สนธิญา  สุวรรณาช  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลไหล่่หิน  ณ  บ้านแม่ฮวก  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  17 - 21 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/yEZHCIqB#jEVVlpzrErD1elcKhOJAfNLLQkiIujN9VD8HSQLVMZQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  498/2564  ผศ.สนธิญา  สุวรรณราข  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ณ  หมู่ที่  1  บ้านเขาซ้อง  อำเภอเหาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 10 - 13  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XVQHkIqA#vUMmiax5UceG4bKMsJY0l4D94UZF-DWGoyi5J1Ab1JQ

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  499/2564  ผศ.สนธิยา  สุวรรณราช  ไปราชการเพื่อ   ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การอบรมทำโคมล้านนา  ณ  หม฿่ที่  2  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  25 - 27  พฤศจิกายน  2564

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  500/2564  อ.จิระประภา  คำราช และคณะ  ไปราชการเพื่อ   ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   ณ  ตำบลแม่วะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jYZRRaxQ#yR-11Tg68UsqCAgHAIg9CBLo6eI-Y3XzdzeqHIgt2gU

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  496/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อ  การนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชนด้านการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  การสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  13 - 15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/GJZXUKYB#mPTv2hk1Fh8qM1KnXySGiBPGVR4s0jl-amwiGnBDikw

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  501/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อ  ติดตามการดำเนินงานของพื้นที่วิจัย ณ   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 7 - 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/adAzyYoY#_fY8UKhOmZ9N4g0KyXR6y6qaMGPQ0rzN1ianRfrPIrY

3
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2390/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eZQSgZaJ#K9Xihk0o1RHiunSdvs7iiThiiapGw0f7D_IMiEFDJ3g

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2391/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่  14  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LUJmUBAC#k1Ts3n5iLc0cMYcoPUPQqQXmJGfT6jI763nbBe_TdvU

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2392/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดเตรียมอบรม  ณ  พื้นที่ อำเภอแม่เมาะ  ระหว่างวันที่  9 - 10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jRJm1DRI#x12hp8asya1WPuVMm7KT_XuiX7nsRZNusyyLoyKAHug

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2393/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดเตรียมอบรม  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WZYiQbLb#YCjTWIFvMmeJJS_0of_vY6v9BQuCivvQr_tNKdzY_A0

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2395/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศืวิราช  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ณ  ตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vJR0xZxA#ArNbG4rluWHyCrM0xyvPp-GSBfByrf6zGw9G04HevBc

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2322/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูคนจน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fRR0mZ6C#xIYRz0a4uAJqThPMGSB5KEU-1Py3xdb-ZaGfike852o

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2363/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ จัดเวทีสอบทานข้อมูคนจน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PQQgSLhK#8v8gqbNo_T-o3SXhwNj89h6XOgNtg18GHvtZqjQ7Dkc


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  471/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพและวีดีโอ ณ  เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  5 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mdZERB7a#VxsoW9j4n8RJJqnwg56L4yNiyBLI_LutIY7evnVkPcA

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  477/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดเวทีคืนความรู้และส่งมอบตราสินค้าให้ศูนย์ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านต้นวุ้น  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/qMIU2DLZ#7xMUmy9tu-7lF4WEZWSkxo0AFRk9vaf9Hgvw4c2LBBo

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  451/2564  รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และคณะ  ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร  ณ  โรงเรียนวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KcZQzDRC#R72sKE3wzrH1la4gd6ybVH-ioIZpmphQFVzXRNWOjgo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  452/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/mBIwAbwY#sdpmX0mW6XIu7-s8cPx_ns0tiCtG3-WsNmaLWdYx8lY

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  453/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/XUZURbRb#cYsG9aBEIF3BbkyhpOTxdlF5I6O0PqSz8UINKkjtxNM

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  454/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 4 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/DQZE1T4Z#sclKQewmvSEsNQf1ehCDBMaykdn0GlCixd6dJlSStXY

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  455/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  11 - 14  พศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LZBAibKT#EsqpivSEdtKRsWGplJKPEW6H0wdhTZm8cQ-id_9pSXY

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rEImzZAS#FZfk9mKMFdezSSMq5-2n_jz4c7K1xAFn2L6_yTPbdkw

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่าวันที่ 29 - 31 ตุลาคม และ 1 - 2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/ydRkgLAa#1PaI06yNZGW6L62S7XLs6bb2U1GfyDev1oGI6SkPEVE

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  466/2564  อ.พิมาย  วงค์ทา  ไปราชการเพื่อ  ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  1 - 6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/DQAQyZjb#TY6RSMRdJY2SFPO_xSxBnLFmWCnCxuff_7KtyQl4rBE

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  469/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาแวดล้อมของโรงเรียนบ้านป่าเหว  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหว  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LQQyCRiZ#yp-WSa7kowZTE8KlIMSQD1i2EcozeW8uvpYiGm97t3c

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  474/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลศรีวิชัย  ณ  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  1 - 2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KVJihDTJ#KgCAzMOHAmhehaSOVSYsKlK3hG-2yx1b2h3N035_um4

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  475/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อ  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 8 - 11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/fJA0xZhJ#YsgEHcgugkRrIzpcY8K5v8nUpZj1UGXobvVNQgZpWuc

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  478/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  8 - 9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TUR2hDaT#INJxdacoRD2v8OL2MpL154jdYPSlxfIkHLrFVOhMswY

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  479/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PZZQmLTQ#4njjrs76xEF_YcdTqfEj57Neit3D491AOC6OxktNVW0

16.  คำสั่งไปราชการเลขที่  479/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PZZQmLTQ#4njjrs76xEF_YcdTqfEj57Neit3D491AOC6OxktNVW0

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  480/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  4 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rcQQiZqb#X3hKZ2a2Iva3oq7DQdSxubxwNNb1FowsT4xigIgmipE

18.  คำสั่งไปราชการเลขที่  481/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15,17  และ 19  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/aZICmTSB#Vq8iFAMvqcz1WCucTDFjddoc6SSMv6q4uhooYt1HPRo

19.  คำสั่งไปราชการเลขที่  482/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9 และ 13 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iJQQyRAS#jedDpSn2VRZJT9ube0GhX_K9Sp0exj1Lze9sUcRmTNw

20.  คำสั่งไปราชการเลขที่  483/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  27 - 28  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vARkiZ6b#yU-uoVSk-Aohb3D0NqamocK_ekY1TDgyjyxThPBr0K8

21.  คำสั่งไปราชการเลขที่  484/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HRBknBbA#cfQ8xJvyzLVvo0yJ7nHj-W-ogPQf2IjjG4hjElbfr6w

22.  คำสั่งไปราชการเลขที่  485/2564  ผศ.กาญจนา  คุมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 20 - 23  พฤศจิกายน  2564 
https://mega.nz/file/6JQgHJRJ#_aH-wXarqwEbsVoafUXdLDn-KWgQaDslKwpE6l8-QdI

23.  คำสั่งไปราชการเลขที่  486/2564  อ.อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก  ไปราชการเพื่อ  ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยชุมชน  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eYYgmLaT#1W7Za2jA5ITRWJtfkhZ_MBZ98gFE3rxGFvtW2EWD-hI

24.  คำสั่งไปราชการเลขที่  487/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยในโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภสพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์  ณ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่  22 - 25  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bdBAzZLT#479gORwOc1bqgZvFln0vfPKgp2k54rpD9SA81Li9STU

25.  คำสั่งไปราชการเลขที่  489/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยตามแผนงาน  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ  สถานีรถไฟกรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 10 - 11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vYZABJxC#f_D1BbsoXgMbllnAik69YS7cB5k69qYjR_ITBy1U_kE

26.  คำสั่งไปราชการเลขที่  446/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ยกระดับอาชีพของชุมชน  ณ  ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 26 และ 29-31 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LIAAkDrT#1TDTtRcHLaZ9Qhup0z3rQfDn8wtYICH1NP3cEjwcmo4

4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2382/2564  นางบุญรักษา  ปัญญายืน  และคณะ ไปราชการเพื่อปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสามอบถุงปันสุขให้กับชุมชน  ณ  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WYBCgDoD#C1N7dw_svYewGxPr2ReK8Qn5P8gBinENeE3-T8vDSsE

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2383/2564  ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์  :  ยกระดับเศรฐกิจชุมชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7dIg0bIb#rhIFTs-keh80w1_C0-47CDYghGEKSchG7Pc7yM9D9t4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2384/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาเขตเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/file/7JRUmbSb#ZwLE15tGNEvONTV8NhqkYFG7Va15dqnV3N4fu5Xb3A8
 

5
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2356/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่จัดเวทีจัดการความรู้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสังเคราะห์องค์ความรู้  ณ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3-5, 8-12, 15-17 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TJB1RSJT#gnAp--ZrUT4M4aY-lKUd-Ga_XjRZns22etguX0N8rCU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/eRQD3YhB#TmAgC1CKAzAEUOOaAyf72gHjhhy2ZCAtdMSQdmdbcEs

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2355/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสายพระราชดำริ  ณ  ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jUAxjSIB#F_tl3upq3veCs7iWLwb7CrZFpfPiTO6Iyqa_7b_I6KA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2354/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงค์วิราช และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน  ครั้งที่ 2  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KNZBgIiA#8OmEU2cd6nTM3LRyYm88Y_ktuu_S3hewfzXKEfF4UEE

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2357/2564  ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ณ  กลุ่มอาชีพตำบลเสริมขวา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7VIDAaaZ#r_q1A8P5K37Jkw_FHELRUb20ckKkNX6PWEm0S8W5994


6
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2348/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/2R5TTK6b#P1rmtjdxwizZjA__zLr_nJfm6r5wxx4lnSk-7C1kKgM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2347/2564  อ.ทิพยรัตน์  ติฆะปัญญา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TR5xiYZR#Zv95mLrpSc0ITph7H2OX5VttNu21TlCkYLdTfW9fhAY

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2354/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศืวิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zMxB2SCZ#Mg-lJ6DVEAJOukH0YeugQs6Kn60qNTFNqsLf854tNNE

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2355/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iF43QKAb#wQWnP3uX5kPLgOqAi_G1bBWM7vuJcDUHrV7i-ReepUQ

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2339/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OV5n1C7L#Vl6pfuNZcFGOYDFpdnC97ndeUWm60KIPYF081YTEem4

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2338/2564  รศ.พฤกษา  เครือแสง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ   ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทานระดับตำบล ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/7dxRRY4b#2QLI9Zb3rxqVYiApfP62lIYKgAWl99PrNAfkEQLXPYE

7
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2320/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  ไปราชการเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล คุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ  และรางวัลครูขวัญศิษย์  ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมพระบาท 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/jRJwgb4J#Ry6eMkzHAZh1jCTezGhhXG8YlwvFvuM33pE7vuppXms

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2327/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับรอง รมต.อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร  ระหว่างวันที่  29 - 31  ตุลาคม  2564 
https://mega.nz/file/TVQUTbYb#iMIBcW3cNp6kH4CIWKjJ_lMc3Rl2FCgFbFC6Y2Bt42o

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2316/2564 ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูล  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/3YYQCJrR#duPgWIvPRr1uK_ZlF14GKfnLiwXSz2NbMwB_8QyBZ4M

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/HRYymDqZ#QHfhfhBi2SciucxcfCgYvOa2KFZ0LIVp3T4ybPtXNwk

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2317/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/iZICRBhI#oMpx59i6KWSt7Xzq8Lxsub_r2zC0zbUgRZlztAlbO6M

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2318/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน  ครั้งที่ 1  ณ  พื้นที่ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7QIGCDhT#JYJA6fiUOBgv0IL_f6lafX7Ty5saxSiBi-F76oe5MUU

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2326/2564  อ.เสาวรีย์  บุญสา  ไปราชการเพื่อ  นำเสนอข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์  ณ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม - 1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PFByhDjJ#OwDhReLGlY-zMBWrfCZQ72sb7NS_Ph8J3LLsHjSklbA

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2319/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ไปราชการเพื่อ  รับรอง คณะรัฐมนตรี  ณ  วัดบุญวาทย์วิหาร ระหว่างวันที่ 29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/uJAyBLBQ#gqUK7wid9WDhAdhjEHOfP_W2EQZPAGH2bDpMD7S8s6o


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.สรัชนุข บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SEISkZiJ#oViM58zUAfLigTekCqiBFo67AsQaSM-FcqHXvUXCGwU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  466/2564  อ.พิมาย  วงค์ทา  ไปราชการเพื่อ  ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  1 - 6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LUAw1BZZ#9LmmqLyuQCEoG_nvcjlCSyM2qVeA3HXBzdclkgSp410

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  446/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ในวันที่  26 และ 29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OUQ03bZa#cmsgozRRYrAoGx4EON-MJaAmrfMgpCNtX3Ux9VUne10

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  451/2564  รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และคณะ  ไปราชการเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านวิชาชีพและภาษีอากร  ณ  โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/CAAA0DAK#aT9jpEh8kwoof0B9FDCCJjARu776i56pP8a1rE3vqQQ

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  452/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ   ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vdAWHBQT#iZXZwaNgNVuXjW8uYTr_zGFuvhU6paDPbOl8zd-dnqk

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  453/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HYAGWTLR#rX4xH9ctcHUOBKFGpG2iLDwtM_0_B8zxnwCahPOdZVQ

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  454/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 4 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3ZZyCDpI#jmpu40CQZtngHOBeq7LF12BybiUpv68KvvdI3QffqE4

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  455/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  11 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bVR20ZDT#eQ5y6Uf9TR8bX5qeoO3uKqhMyg1QxhgqXt-_VwPT2bM

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qFAA3JhA#NJNOeEYEAbIkjMV2qEvErHgewmkl6oMknU-KjXK_6Qs

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  447/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdYQCRbQ#erSKBNQegL-qBOqiapUJYWeD3W923RXGkQ0wXFRmOSg

11  คำสั่งไปราชการเลขที่  458/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XNIUQbIJ#YaqMOTK1p0EQJvIYYwATMcv-mYKOYFibKbBioIlcRes

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  459/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yMZi3JAC#f19I8W0y9k9DGWWvAUmHnDi5Q4Bhq_IENqRO9RKfzI0

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  460/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qRRUFbKQ#5qjhAtF2t63BDALUhnL8YgAEgCLq2dciIl4nSESj7rE

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  461/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7MAWQZoa#rK2jhCkr6EPQBw0xetQh4PziRMbNkSWwOiaAofqdJRQ

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  462/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/nRBSQJCA#1mzvB_-MIH3rhqpoPaKEg4c2TAmysz-y61P5hpeO-ME

16  คำสั่งไปราชการเลขที่  463/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศืพันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qQQCWZ4D#fznNX1-CYPCavEPWpwGWUvNzjwl1tt1Vdao-q-2R3d0

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  464/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qVRE0L7R#iQTZSZAjDyX8P5xujth1T_9Z4R3hVre3ibyi29j2EdM

18  คำสั่งไปราชการเลขที่  465/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vBZSxJYb#GMjA5jUh-POwPontfMol0Iv_lb_DKY0QsQc6Z6RQbOM

8
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2304/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อกำหนดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่แงมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/6UAR0SKD#iSOY-DmCePhKHXjZWiXidFq512HDFC9XHZKPaRQPVZU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2286/2564  อ.ดวงใจ พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  22  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rFRT1QKJ#PhjCOmf8VScLkhJPH71XBbQsX_snJEayLVBdvrO-ZB4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2300/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อกำจัดกลิ่น  ณ อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eNIBlaiD#FJRUtXeapx44FmumEEnJU2tTMEQGNR91vDQD2VuEVPk

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2297/2564  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่พัฒนา  ณ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง  ในวันที่  28 - 31 ตุลาคม 2564 และวันที่  1 พฤศจิกายน  ระหว่างวันที่  4-5 และ 8-9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zJJTFaRC#AyprA4sYbCA9w_BePSlAPOIBdlQKAO60VCflQQMgLHg
   

9
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2285/2564  อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  เรื่อง  ช่องทางการจัดจำหน่าย  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564  ณ  อำภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/vFRRnA4T#m0ANl2tTuuuI5GxVoG2ZXf_1bUeXpOfgneDo2pqJ6wE

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2267/2564  อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร  และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้า  ระหว่างวันที่  22 - 23  ตุลาคม  2564 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/XYQjSY7Z#POMoEVakIOjk58xWvExp2L9VKzZY5z7lkH7_nXwPChM

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2268/2564  ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมการอบรม  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ : เทคนิกการถ่ายภาพและวีดีโอผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  23 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/vUZzTCZQ#3LL8VSIpr27ZZaoXsN1Brnk4TGse9uXfswy-Y62UFeE

10
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2262/2564  อ.วรรักษ์  หน่อสีดา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ  ในวันที่  17  พฤศจิกายน 2564
https://mega.nz/file/WVhgVQxA#z7Ew6o8XNiertBjY95xeZWduxgeMOK-ee5sFTehGiIc

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2263/2564  ผศ.ปิยะรัตน์  ทองธานี  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสะเลียมหวาน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/CApSnYiK#0UCPAZ-uMi7re5lIEgPmK-rogtx5j8NRiH04pVK324g

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2264/2564  อ.นจเรจ  นันตา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรงอาหารต้านโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสะเลียมหวาน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rMhGBIaS#L-k2WbOieerbs2oGoP-avDTh15pyA3UQ3-63w3ePtTo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2265/2564  อ.รจเรจ  นันตา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเวทีเสวนา ตำบลเวียงมอก  ณ  ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zMxgjayL#UCucUwIXs_aVkuwUCn0W6oD-u7gmzOIHs4u0fUeot9g

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2252/2564  รศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
https://mega.nz/file/qdwgTASD#cW9CLxkOZhUJCw6IAGhe8PECwB5zbiOGvdss_TshCN0

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  434/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราขการเพื่อจัดเวทีการออกแบบสินค้า  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลหัวเมือง  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DZpUiCpD#3r5bY20n3edHP7BmBHRNmeTFKTqONNqe5aDYYIDfAfI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  433/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุ์พืช ท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DYwUhAxB#mjJXpaua4A51k47i-NbWJnSeNU5UEY2lRRCEKJ0HrJQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  422/2564  อ.อัจฉราภรณ์  วรรณะมะกอก  ไปราชการเพื่อ  ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลอุโมงค์  ณ  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/3chSxAJJ#qu37YFsiDtBvbcI06i5e045GLVsDsOPXTopVIsvHcHo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  443/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ยกระดับอาชีพของชุมชนตำบลเหมืองง่า  ณ  ศาลาประชุมวัดศรีรองเมือง  ระหว่าวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/nJx0iSII#T7u3ofTk7CluFc3Ql3jM5EHhPsq1tgGcl91wr2IDm5w

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  440/2564  ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล  ณ  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/PYokACAD#NPgJsKq7VE2lSOLvCPCQZJ9M9rUYNb0tIZxss5k6WPA

11
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2256/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศสาธารณสุข  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdpwSRTZ#vGW3H3o7CgT7Xa3T37p3B0YIEGBGt2fNUaAfv3LCK9w

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2255/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SQomEZaA#Frr5qE4TqmeG3oqQkPyfpLjGQezIY1PFauy7Rs3TIUQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2246/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/TQ5ijD4Z#AdPI0f4eurrTpgNWdLwX1CWOISi5QIdxGFfwsH6dJ1U

12
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2227/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/2MhCgIbT#SnNUDYarNCEnjLiIz4JQ8czfce66LHk75xto16Rujy0

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2229/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DNpE1CRa#Md5AkSQ0cSoo5cYeQn3MhVKjidaNYpGs8oSD6DWdR8A


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  437/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  23  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/qRxyCKQI#85cywz267v15ifXcdflVJRWP6d92uO1ehXlHyuCz0nw

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  438/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LRo2RCiY#MZyUSAxglS9qb6hxcH6EACumhy_PVPPfaEn_BchKJKw

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  439/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  25  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/ec5EwYrS#Cn9wWUT7o2cL9LAf7eWS8tcCUmSuGtsC2pkluKoprnA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  440/2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rYwQHKgR#CXUfwQl7GtLyKQASD4I84iCyA6lgm9HZk2mXqo7C4dU

13
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2227/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่บ้านเอื้อม  และตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  18 - 19  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yUIXyahQ#ifNw1mifWKSRRMh43VlzrFC4B-jcUcYP1T7j5nB84CU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2228/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านแลง  และตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  21 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/vZAXzKqb#rsYBc_yUXJO2Ez2xOOrCK-5SjlkQ8s57tz2FMfqnu7E

14
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2217/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมการประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  25 - 28  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/aJJR1Sra#tNPaSScUNnr8CaYInTlpfqfEn5j6XY1kmbU-77HEw-g

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2200/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงค์ และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลตามโครงการฯ  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/qAQDlKTa#W_yl8W8IiXdYWJmjNB-c3sqInhpHW82jOOFunLdkKfQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2201/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ ณ ตำบลบ้านแลง  ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง และตำบลหนองหล่ม  ตำบลห้างฉัตร(แม่ตาล)  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DJJjhKba#nlb32r5mYofR6bDOgfrPXDRxU6F8hoVObDf564otI3Y

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2208/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  16 - 17  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/fYBx0Iwa#CkE85wYpOUTOc2n5ESlJ8l7XZK55SE0uAx9I9iTq5AM

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2209/2564  อ.ชัดนารี  มีสุขโข  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่  ณ  พื้นที่ตำบลนาโป่ง  และตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/mAZlQYpD#Weq7v0_njiEa9M6ewwNBAsuqOUXKlAJakMqYIDgJcX0

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2210/2564  อ.ไพบูลย์  หมุ่นมาศ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน ครั้งที่ 2 ตำบลแม่มอก  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/aZJVwQDY#1yoAy6xAFsLFeIQKun78lDwVUN5rLs-ZFawBDuAcVN0


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  430/2564  นายธนวัฒน์  แต้คำ  ไปราชการเพื่อติดตามงานบริการวิชาการ  พื้นที่ตำบลก้อ  ณ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  16 - 17  ตลาคม  2564
https://mega.nz/file/eBAhVSrY#xyYkcgsXU8bkJzjeS4kAET6s3zcN5vOTz4tzBa_pe9A

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  433/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านพันธุ์พืชท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/CBBhXQqA#fY9kTiCrItpRUGkIE_ZRBNBLaoiMAX0m0nV2LgBIWkg

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  432/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลวังพร้าว  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  20 - 25  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/CIIzmQoZ#k68Z98dKNV6aQprZI7iY8DZGvr9dde3tbFMh4uMnnso

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  431/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลวังพร้าว  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  28 - 29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/2ZIlXKLC#W0Atk8PYVHjMjPewSkMmUIozd58Y66wOW8wpdvPqncY

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  429/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่ออบรมการประดิษฐ์โคมล้านนา  ณ  สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว  ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  21 - 23  ตุลาคม และ 30 - 31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yZIBBA6a#I5u0uYmcjRkIsLAOhE7IbhpfztWgujTqAvAMeL5omnk

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  428/2564  ผศ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน  องค์การบริการส่วนตำบลสบป้าด  ตูบฮ่อมตอม  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  16 - 26 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yZIlEapT#AfcDTay5pA6orvTCYFb_RAtIzROYaTb1WRbmxGJ3yYk

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  427/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาความเป็นอยู่ผู้ยากไร้  ณ  บ้านแม่ยาง  ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/KcR3EaYb#MVix1liY6JFXrckwpK1mlC-XY69Vnu8BczIt_jTNGjw

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  426/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีวิจัยการออกแบบตราสินค้า  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน  ตำบลหัวเมือง  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SQIDyQyZ#2pX7SF6U9yACveDF2DyWN4svNJnay4oWV87QW2jEztc15
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

https://mega.nz/file/bZwU1ZYJ#BGfbGqHmK_yj0gWEy3y_7t_6wJrEsvAjdkH2wS0zYgw

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

https://mega.nz/file/2JhkxBDT#Q1Kxg7NW_Q9KLszkmJ3NcUrwfh3tUTP870K-RLsjUdY

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR)
https://mega.nz/file/vIwgSJiK#Gk6IB1lY1yOuunnYK6X-rZME4-eAfIdoVeMJIPQ76nw

4.นสพ เขลางค์นครโพสต์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางรวมเครือข่ายพลังบวรอนุรักษ์งานพุทธศิลป์วัดพระธาตุลำปางหลวง

https://mega.nz/file/XcoyhDoR#Zmscszlkkp7iaGAu2qNlm9yq1RLnq_Mf9uYyCNiQrfw

5.นสพ เขลางค์นครโพสต์ สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรม “การทำเครื่องแขวนจากตอกสาน
https://mega.nz/file/fJwgXLgD#AYvm59tWUqFqnLW7J1HEPKyCQ3CdSzSt5WX5ywcGJhg

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวนาโยน

https://mega.nz/file/iBp0Ca4Z#LhUuZPrpdiYkN8l3cuB4hMPG7GZD5etOZx0P8HDBajE

2.มร.ลป. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/nVo0DAZA#NSoG3H1yiHadci-ZYDUR6FmpZ_bEIx9Y6PoVJH4BLPs

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 80