ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 60

ประจำเดือนกันยายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51
ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-51)-19-25-09-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 50
ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-50)-12-18-09-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 49
ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-49)-05-11-09-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 48
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม  - 4 กันยายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-48)-29-04-09-60.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version