ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRUNEWS 60

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 
ระหว่างวันที่ 20- 26 มิถุนายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-38)-20-26-06-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 37 
ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-37)-13-19-06-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 36 
ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-36)-06-12-06-60.pdf

ปีที่ 5 ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news60/lpru_news-(05-35)-30-05-06-60.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version