Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

17 ก.ค 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป ขอเชิญบุคลากรมร.ลปร่วมฟัง Microsoft

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
17 ก.ค 55 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป ขอเชิญบุคลากรมร.ลปร่วมฟัง สัมมนาเกี่ยวกับ Microsoft Maximize Benefit
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป ขอเชิญบุคลากรมร.ลปร่วมการสัมมนา
 
“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา
 (MicrosoftCampus Agreement) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
 

โดยวิทยากรจากบริษัท microsoft โดยตรงเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานของตัวโปรแกรม โดยกำหนดการสัมมนาในวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมสัมมนา ฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
แจ้งกำหนดการ
http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=749

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ก่อนวันที่ 16 กรกฏาคม 2555 ในเวลาราชการ
 ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์
 054-241022 หรือโทรภายใน 6000 ต่อ 101 คุณนิศารัตน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version