Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ปัญหาการใช้ wireless บนตึก36 ชั้น6

<< < (2/2)

johncenayoyo:
ขอบคุณครับ  :D

darkmany:
ใจเย็นๆนะน้องๆ ถ้ารีบก็ลองแจ้ง เจ้าหน้าที่โดยตรงจะเร็วกว่านะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version