Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Exit Exam) รอบที่ 1/55

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี่

1.52122710102  นางสาวขนิษฐา  ขระเขื่อน    โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2.52122710125  นายวรท  ชูชีพ                  โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
3.51181510124   นางสาวศศิธร  แซ่เติ๋น        โปรแกรมวิชา วิทย์ศาสตร์ทั่วไป
4.51122420125   นายพงศพัทธ์  โพธิ            โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

**สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบรอบที่ 2 ได้
ในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ในวันที่  16 มกราคม 2555  พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย

http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=590

cocore:
ขอบคุณมากคะ

theiteam:
 ;D ;D ;D ;D ;D

genting club
savanvegas
สะหวันเวกัส

theiteam:
 ;) ;) ;) ;) ;)

เอาความรู้มาฝาก

สาระน่ารู้คาสิโน
วิเคราะห์บอลทีเด็ดฟุตบอลวันนี้

theiteam:
 ;D ;D ;D ;D ;D

genting club
savanvegas
สะหวันเวกัส

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version