Latest Post

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ” กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ตามอรรถบท “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผุ้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ตามอรรถบท "เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผุ้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญรวมประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญรวมประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.60 จังหวัดลำปาง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.60 จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)…ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ก้าวสู่THAILAND 4.0ด้วย แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)...ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ก้าวสู่THAILAND 4.0ด้วย แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน

แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12

ธ.ก.ส.ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”

ธ.ก.ส.ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"

สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักซิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความการตีพิมพ์ ในวารสารอินฟอร์เมชั่น (TCI กลุ่ม 1)

สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักซิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความการตีพิมพ์ ในวารสารอินฟอร์เมชั่น (TCI กลุ่ม 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์-ม.พะเยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มร.ลป.คัดเลือกหนังสือใหม่ ตรงกับความสนใจ ทุกสำนักพิมพ์

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์-ม.พะเยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มร.ลป.คัดเลือกหนังสือใหม่ตรงกับความสนใจ ทุกสำนักพิมพ์

มหาเถรสมาคมและจังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีอุปสมบทจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาเถรสมาคมและจังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีอุปสมบทจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดการสรรหาบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา