กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คณะฯ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 7335 บาท
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,100 บาท
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมชุดปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เป็นเงิน 10,000 บาท
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท
6
ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64 6772.50
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาคณบดีคณะต่างๆและผอ. 19510
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Minolta C454e เป็นเงิน 19,500 บาท
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Thu Feb 4 11:11:16 2021 กุมภาพันธ์ 04, 2021, 11:11:16 am »
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Konica Minolta C454e   เป็นเงิน 19,500 บาท
9
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาฯ  เป็นเงิน 15,000 บาท
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 5,424.90 บาท
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10