กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR
« กระทู้ล่าสุด โดย lc_lpru เมื่อ Thu Feb 14 10:55:07 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019, 10:55:07 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษา
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการแสดงและอุปกรณ์การแสดง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล
« กระทู้ล่าสุด โดย infinity-life เมื่อ Thu Feb 7 10:07:12 2019 กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:07:12 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ
« กระทู้ล่าสุด โดย นางปุณยนชุ มณีวรรณ เมื่อ Wed Feb 6 11:48:38 2019 กุมภาพันธ์ 06, 2019, 11:48:38 am »
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
6
ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Feb 1 11:01:41 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:01:41 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 640 เล่ม

เป็นเงินจำนวน 13,440 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา

เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) จำนวน 2 เครื่อง

เป็นเงินจำนวน 138,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Feb 1 10:36:57 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 10:36:57 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล

เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10