ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563

[2] ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

[3] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

[4] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี

[5] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม

[6] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ

[7] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต

[8] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม

[9] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุครุยวิทยฐานะ ปี 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version