ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

(1/240) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุสำนักงาน 36170 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 98200

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบส่งเสริมงานขาย 1 ระบบ วงเงิน 20,000 บาท

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ 1 รายการ วงเงิน 12,800 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 4 รายการ วงเงิน 10,000 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ วงเงิน 6,602 บาท

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ วงเงิน 8,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ วงเงิน 6,200 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 13 รายการ วงเงิน 11,940 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version