แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 3 อาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Maintenacne Generator sat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิการสอบวัดระดับทักษะด้าน IT Fundamental แบบเฉพาะเจาะจง

58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรกลางภายในงานราชภัีฏ IT  Fair 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »