แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศจ้างทำคู่มือ.pdf 767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการอบรมและปากกาพร้อมโลโก้สำนักวิทยบริการฯ Wed Apr 11 14:00:59 2018 เมษายน 11, 2018, 02:00:59 pm
ประกาศ.pdf 700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 19 11:41:51 2018 มกราคม 19, 2018, 11:41:51 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ Thu Dec 14 09:15:42 2017 ธันวาคม 14, 2017, 09:15:42 am
ประกาศ.pdf 730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณอาคารหอพัก Mon Mar 12 15:39:27 2018 มีนาคม 12, 2018, 03:39:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:21:39 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:21:39 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:29:29 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:29:29 pm
37200.pdf 868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเมลามีนและเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ Tue Oct 31 10:46:44 2017 ตุลาคม 31, 2017, 10:46:44 am
ประกาศ 16000.pdf 656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ usb flash drive 32 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:51:23 2018 กันยายน 20, 2018, 02:51:23 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล Tue Nov 14 15:19:48 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:19:48 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:20:53 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:20:53 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบใช้น้ำมัน Mon Nov 6 14:10:27 2017 พฤศจิกายน 06, 2017, 02:10:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 744 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Wed Dec 6 17:08:27 2017 ธันวาคม 06, 2017, 05:08:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัย.pdf 707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Dec 29 08:53:19 2017 ธันวาคม 29, 2017, 08:53:19 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7