แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 543 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง Thu Nov 2 14:34:47 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:34:47 pm
ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2563.PDF 751 ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 Mon Sep 2 13:49:30 2019 กันยายน 02, 2019, 01:49:30 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ.PDF 525 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ Thu Sep 27 10:45:47 2018 กันยายน 27, 2018, 10:45:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนอ..PDF 555 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี Mon Apr 29 11:17:06 2019 เมษายน 29, 2019, 11:17:06 am
พ.507-2561-เรื่อง-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน-2562-เครื่องโปรเจคเตอร์โอฬาร.pdf 645 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม Thu Oct 4 10:55:20 2018 ตุลาคม 04, 2018, 10:55:20 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fri Dec 1 10:25:46 2017 ธันวาคม 01, 2017, 10:25:46 am
ประกาศห้องเรียนอัจฉริยะ.pdf 501 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom Thu Nov 30 10:06:56 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:06:56 am
ประกาศ ชุดเรียนรู้ระบบเครือข่าย.pdf 543 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ Wed Dec 6 15:16:49 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:16:49 pm
ประกาศ ชุดปฏิบัติการทางภาษาไทย.pdf 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 3 Wed Dec 6 15:18:38 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:18:38 pm
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 479 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 Wed Nov 29 10:54:49 2017 พฤศจิกายน 29, 2017, 10:54:49 am
ประกาศเผยแพ่แผนห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่ม.pdf 572 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มฯ ครั้งที่่ 2 Mon Dec 18 09:18:53 2017 ธันวาคม 18, 2017, 09:18:53 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 678 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ Fri Nov 24 16:36:20 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 04:36:20 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ 4.0.PDF 464 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5 Tue May 15 10:07:50 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 10:07:50 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์ 4.0.PDF 471 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0 Wed Feb 21 10:42:03 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018, 10:42:03 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 499 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »