แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45.PDF 629 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45 Thu Jun 21 15:57:29 2018 มิถุนายน 21, 2018, 03:57:29 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 4 รายการ.PDF 664 ประกาศผู้ขนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Tue Jun 12 13:30:40 2018 มิถุนายน 12, 2018, 01:30:40 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 499 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและปรังปรุงระบบล่อฟ้า อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ.PDF 686 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ Thu May 31 08:51:45 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 08:51:45 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา.PDF 648 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา Thu May 24 11:09:56 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:09:56 am
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ.PDF 690 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการ Thu May 24 11:08:06 2018 พฤษภาคม 24, 2018, 11:08:06 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ 4.0.PDF 464 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5 Tue May 15 10:07:50 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 10:07:50 am
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์อาคารหอสมุด.PDF 693 ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และสลิงลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุด Thu Apr 19 15:20:01 2018 เมษายน 19, 2018, 03:20:01 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร A1 พร้อมเข้าเล่ม.PDF 746 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Thu Apr 19 15:18:43 2018 เมษายน 19, 2018, 03:18:43 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ.PDF 751 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Wed Apr 18 10:50:09 2018 เมษายน 18, 2018, 10:50:09 am
ประกาศผู้ชนะ.PDF 685 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด Thu Mar 8 10:59:54 2018 มีนาคม 08, 2018, 10:59:54 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่.PDF 509 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด Mon Feb 26 15:50:13 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 03:50:13 pm
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์ 4.0.PDF 471 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0 Wed Feb 21 10:42:03 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018, 10:42:03 am
ประกาศเผยแพร่แผน E-business.PDF 498 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM Mon Feb 19 09:41:47 2018 กุมภาพันธ์ 19, 2018, 09:41:47 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการหอพัก.PDF 729 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม Wed Jan 31 13:56:17 2018 มกราคม 31, 2018, 01:56:17 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »