แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 577 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง Thu Nov 2 14:34:47 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:34:47 pm
ประกาศ ชุดเรียนรู้ระบบเครือข่าย.pdf 575 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ Wed Dec 6 15:16:49 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:16:49 pm
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างภูมิทัศน์.PDF 573 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอธิการบดี Fri Oct 19 10:50:33 2018 ตุลาคม 19, 2018, 10:50:33 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ.PDF 562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ Thu Sep 27 10:45:47 2018 กันยายน 27, 2018, 10:45:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ.PDF 558 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 Wed Apr 24 15:28:37 2019 เมษายน 24, 2019, 03:28:37 pm
ประกาศกล้องจุลทรรน์.pdf 550 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ Thu Nov 30 10:14:52 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:14:52 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561.PDF 544 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญา Thu Aug 16 08:36:35 2018 สิงหาคม 16, 2018, 08:36:35 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่.PDF 542 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด Mon Feb 26 15:50:13 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 03:50:13 pm
ประกาศ ชุดปฏิบัติการทางภาษาไทย.pdf 537 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 3 Wed Dec 6 15:18:38 2017 ธันวาคม 06, 2017, 03:18:38 pm
ประกาศเผยแพร่แผน E-business.PDF 531 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM Mon Feb 19 09:41:47 2018 กุมภาพันธ์ 19, 2018, 09:41:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 531 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต.PDF 528 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต Wed Sep 26 11:10:54 2018 กันยายน 26, 2018, 11:10:54 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ กระดาษ A4 80 แกรม.PDF 523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม Mon Sep 17 10:58:59 2018 กันยายน 17, 2018, 10:58:59 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf 522 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fri Dec 1 10:25:46 2017 ธันวาคม 01, 2017, 10:25:46 am
ประกาศหอพักนักศึกษา.pdf 521 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ Thu Nov 30 10:12:33 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:12:33 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »