แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะ.PDF 705 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด Thu Mar 8 10:59:54 2018 มีนาคม 08, 2018, 10:59:54 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 697 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ Fri Nov 24 16:36:20 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 04:36:20 pm
ประกาศผู้ชนะซ์้อเครื่องสแกนเนอร์.pdf 696 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (งานพัสดุ) Mon Jan 8 14:32:51 2018 มกราคม 08, 2018, 02:32:51 pm
ประกาศ ผลิตไฟฟ้า.pdf 696 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop) Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ม.ค-มี.ค 61.PDF 693 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:41 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:41 pm
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ 62.PDF 691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่) Thu Sep 13 16:01:04 2018 กันยายน 13, 2018, 04:01:04 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 691 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดฝึกปฏิบัิติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก Fri Nov 10 16:08:08 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:08:08 pm
ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกปฎิบัติการลำเลียงและจ.pdf 690 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงาน Thu Nov 23 16:30:00 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:30:00 pm
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ต.ค-ธ.ค 60.PDF 689 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ประจำปี 2561 Wed Mar 6 15:53:22 2019 มีนาคม 06, 2019, 03:53:22 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 4 รายการ.PDF 686 ประกาศผู้ขนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ Tue Jun 12 13:30:40 2018 มิถุนายน 12, 2018, 01:30:40 pm
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ.PDF 685 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ Wed Jul 11 14:00:14 2018 กรกฎาคม 11, 2018, 02:00:14 pm
พ.507-2561-เรื่อง-ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน-2562-เครื่องโปรเจคเตอร์โอฬาร.pdf 679 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม Thu Oct 4 10:55:20 2018 ตุลาคม 04, 2018, 10:55:20 am
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย.PDF 674 ประกาศผู้ขนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปอาคารหอพักชาย จำนวน 1 งาน Fri Feb 1 11:32:40 2019 กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:32:40 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 671 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV Thu Nov 23 10:48:12 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:48:12 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 670 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 Thu Nov 23 10:45:22 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:45:22 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »