แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2562.PDF 207 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานพัสดุ) Tue Oct 22 11:20:29 2019 ตุลาคม 22, 2019, 11:20:29 am
ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2563.PDF 272 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2563 Tue Sep 24 10:10:39 2019 กันยายน 24, 2019, 10:10:39 am
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 498 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 Wed Nov 29 10:54:49 2017 พฤศจิกายน 29, 2017, 10:54:49 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ 4.0.PDF 501 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5 Tue May 15 10:07:50 2018 พฤษภาคม 15, 2018, 10:07:50 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์ 4.0.PDF 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0 Wed Feb 21 10:42:03 2018 กุมภาพันธ์ 21, 2018, 10:42:03 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารหอพักชาย.PDF 504 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) Fri Aug 31 08:28:02 2018 สิงหาคม 31, 2018, 08:28:02 am
ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง จัดหาชุดครุย ครั้งที่ 2.PDF 517 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุครุยวิทยฐานะ ปี 2561 Fri Sep 7 13:55:49 2018 กันยายน 07, 2018, 01:55:49 pm
ประกาศห้องเรียนอัจฉริยะ.pdf 517 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom Thu Nov 30 10:06:56 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:06:56 am
ประกาสเปลี่ยนแปลง.pdf 518 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ Thu Nov 30 10:17:50 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:17:50 am
ประกาศหอพักนักศึกษา.pdf 521 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ Thu Nov 30 10:12:33 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:12:33 am
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf 522 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fri Dec 1 10:25:46 2017 ธันวาคม 01, 2017, 10:25:46 am
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ กระดาษ A4 80 แกรม.PDF 523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม Mon Sep 17 10:58:59 2018 กันยายน 17, 2018, 10:58:59 am
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต.PDF 528 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต Wed Sep 26 11:10:54 2018 กันยายน 26, 2018, 11:10:54 am
ประกาศเผยแพร่แผน E-business.PDF 531 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM Mon Feb 19 09:41:47 2018 กุมภาพันธ์ 19, 2018, 09:41:47 am
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหลังคา.PDF 531 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย Thu May 31 15:08:34 2018 พฤษภาคม 31, 2018, 03:08:34 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »