แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - wipawan

หน้า: 1 2 3 4 »
1
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 20000 บาท

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่ม7059.60

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องพิมพ์) 31670 บาท

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 11100 บาท

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 7150 บาท

6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประชุมกบม.ครั้งที่12-2565 6515.60 บาท

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 51970 บาท

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 59730 บาท

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่มวาระการประชุมสภาครั้งที่10/2565

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพน้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา 5666.70

11
ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรุปเล่มประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6928 บาท

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงาน จำนวน 40000 บาท

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี 26000 บาท

14
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 20 รายการ2900

15
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องพิมพ์)20990

หน้า: 1 2 3 4 »