ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:48:37 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:48:37 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะฯ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:48:37 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:48:37 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะฯ จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)