ประกาศประกวดราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

(1/1)

dormitory_lpru:
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักบุคลากร (แบบไม่รวมอะไหล่๗ประจำปี 2564)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version