แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,300 บาท

17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท

18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท

19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 600 ต้น เป็นเงิน 24,000 บาท

20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท

21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท

22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท

23
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

24
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »