แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
166
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท

167
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท

168
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท

169
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท

170
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท

171
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท

172
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท 

173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท

174
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท

175
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท

176
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท

177
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท

178
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท

179
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท

180
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »