แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 60,000 บาท

17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท

19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 54,680 บาท

20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,400 บาท

21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 40,000 บาท

22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปศุสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท

23
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท

24
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท

25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท

26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท

28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »