แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - infinity-life

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายเซรามิก พร้อมตัวอย่างงาน 20,000 บาท.pdf 121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Mar 31 14:23:33 2020 มีนาคม 31, 2020, 02:23:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 95,000 บาท.pdf 126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 95,000 บาท Wed Feb 5 08:56:53 2020 กุมภาพันธ์ 05, 2020, 08:56:53 am
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวยทรัพย์กระถางมังกร.pdf 139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Jan 16 13:55:09 2020 มกราคม 16, 2020, 01:55:09 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม 5000.pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Nov 21 14:50:00 2019 พฤศจิกายน 21, 2019, 02:50:00 pm
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ 12781 บาท.pdf 125 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 15 14:42:39 2019 พฤศจิกายน 15, 2019, 02:42:39 pm
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจำป้ายโรงจอดรถ 7500.pdf 135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 5 09:49:23 2019 พฤศจิกายน 05, 2019, 09:49:23 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ 9000.pdf 707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม Fri Jun 28 15:17:07 2019 มิถุนายน 28, 2019, 03:17:07 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15000 ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม.pdf 752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15000 ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม Wed Apr 10 09:58:10 2019 เมษายน 10, 2019, 09:58:10 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,250 บาท.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,250 บาท Mon Feb 25 10:47:29 2019 กุมภาพันธ์ 25, 2019, 10:47:29 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดการแสดง 12000 บาท.pdf 748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการแสดง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Wed Feb 13 09:20:26 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019, 09:20:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล.pdf 705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล Thu Feb 7 10:07:12 2019 กุมภาพันธ์ 07, 2019, 10:07:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินกิจกรรม 19762 บาท.pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม Wed Jan 16 16:03:15 2019 มกราคม 16, 2019, 04:03:15 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการศูนย์เอกสารและอักษรโบราณ 70000 บาท.pdf 681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 4 09:49:00 2019 มกราคม 04, 2019, 09:49:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9000 ค่าจ้างพิมพ์ใบฎีกาและซอง.pdf 696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบฎีกาและพิมพ์ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 4 09:47:10 2019 มกราคม 04, 2019, 09:47:10 am
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุประชุม (8040).pdf 748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการประชุม Thu Sep 13 16:18:17 2018 กันยายน 13, 2018, 04:18:17 pm
หน้า: 1 2 3 »