แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Soawanee

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63517.pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจำนวน 2 รายการ Wed Sep 2 14:43:45 2020 กันยายน 02, 2020, 02:43:45 pm
63509.pdf 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ Wed Sep 2 14:41:37 2020 กันยายน 02, 2020, 02:41:37 pm
63501.pdf 97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ Wed Sep 2 14:39:43 2020 กันยายน 02, 2020, 02:39:43 pm
63493.pdf 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ Wed Sep 2 14:37:54 2020 กันยายน 02, 2020, 02:37:54 pm
63484.pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาต่อระบบไฟฟ้า 3 เฟส Wed Sep 2 14:35:15 2020 กันยายน 02, 2020, 02:35:15 pm
63483.pdf 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ Wed Sep 2 14:31:57 2020 กันยายน 02, 2020, 02:31:57 pm
63482.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงบัว Wed Sep 2 14:30:04 2020 กันยายน 02, 2020, 02:30:04 pm
63581.pdf 95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ Wed Sep 2 14:28:23 2020 กันยายน 02, 2020, 02:28:23 pm
63554.pdf 92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบริกา่ร จำนวน 1 รายการ Wed Sep 2 14:25:26 2020 กันยายน 02, 2020, 02:25:26 pm
63553.pdf 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ Wed Sep 2 14:22:20 2020 กันยายน 02, 2020, 02:22:20 pm
63551.pdf 92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ Wed Sep 2 14:21:09 2020 กันยายน 02, 2020, 02:21:09 pm
63550.pdf 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ Wed Sep 2 14:19:39 2020 กันยายน 02, 2020, 02:19:39 pm
63547.pdf 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ Wed Sep 2 14:18:19 2020 กันยายน 02, 2020, 02:18:19 pm
63544.pdf 76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายทำคลิปวีดีโอสาขาวิชานวัตกรรรมอาหาร Wed Sep 2 14:16:43 2020 กันยายน 02, 2020, 02:16:43 pm
63542.pdf 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายผลิตสื่อออนไลน์ Wed Sep 2 14:14:31 2020 กันยายน 02, 2020, 02:14:31 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »