แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nattytoktok

หน้า: « 1 2
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้บริการไปราชการ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณ พร้อมทั้งจัดทำไฟล์ภาพดิจิตอลพร้อมปรับแต่ภาพ และจ้างเหมาสังเคราะห์จัดหมวดหมู่องค์ความรู้จากเอกสารโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ

20
ตามที่ได้จัดซื้อหลอดไฟและสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไฮแคร์ เซอร์วิส

21
ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษร ตรามหาวิทยาลัย และตราสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมติดตั้ง เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและงานด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 38000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ

22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะระบบ แสง สี เสียงสนามกีฬาในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED ความละเอียด P4.81 ชนิด outdoor ขนาดจอ 32 เมตร พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณสดออกจอภาพในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นคเกมส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครุภัณฑ์แท่นกล่าวรายงานและแท่นทำเวทีสำหรับพิธีกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตสวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ถมดินพร้อมปรับระดับ , เตรียมดิน ปลูกหญ้า , ขุดย้ายต้นชาทองพร้อมปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตสวนสามสอ (ถมดิน ปรับระดับ,เตรียมดิน ปลูกหญ้า และขุดย้ายต้นชาทองพร้อมปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

28
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20000 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมรื้อถอน จำนวน 7000 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง (เปลี่ยนขั้วหลอดไฟ , หลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หน้า: « 1 2