ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: nattytoktok ที่ Tue Jan 9 15:00:16 2018 มกราคม 09, 2018, 03:00:16 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษร ตรามหาวิทยาลัยฯ
เริ่มหัวข้อโดย: nattytoktok ที่ Tue Jan 9 15:00:16 2018 มกราคม 09, 2018, 03:00:16 pm
ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษร ตรามหาวิทยาลัย และตราสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมติดตั้ง เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและงานด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 38000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ