แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท

302
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและแบบสอบถาม 8,000 บาท

303
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดคิทการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะ 98,000 บาท

304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 5,600 บาท

305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท บัญชี 9,072 บาท

306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอหสารเข้าเล่มหลักสูตร ป.โท บัญชี 6,175 บาท

307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท

308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท

309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลพร้อมคีย์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และแปรผลในโปรแกรมสำเร็จรูป 20,000 บาท

310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท

311
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 50,000 บาท

312
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 54,500 บาท

313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโต๊ะจีน 22,500 บาท

314
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมงานคือสู่เหย้า 33,300 บาท

315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด Management Fair 60,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »