แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา 24,000 บาท

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝ้ายประดิษฐ์ทอผ้า 15,000 บาท

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท (2)

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 3 รายการ 6,970 บาท

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 6,285 บาท

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา 11 รายการ 19,939 บาท

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุทางการแพทย์ 5 รายการ 9,994 บาท

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวฯ 75,000 บาท

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 7,100 บาท

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,980 บาท

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21,832 บาท

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาผลติภัณฑ์และผติตภัณฑ์ต้นแบบ 98,400 บาท

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และตราสัญลักษณ์ตำยบล 80,000 บาท

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวารสารการจัดการสมัยใหม่ 10,000 บาท

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 5,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »