แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 10,800 บาท

287
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 6,500 บาท

288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ 10 รายการ 15,000 บาท

289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารอบรมพร้อมเข้าเล่ม 12,950 บาท

290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก ตลับหมึก 9,750 บาท

291
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส้เดือน 158,600 บาท

292
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเลี้ยงไส้เดือนด้วยบ่อซีเมนต์พร้อมแม่พันธุไส้เดือน 228,000 บาท

293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำโปสเตอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 9,000 บาท

294
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ทำคู่มือการจัดการความรู้ฯ 10,950 บาท

295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,859.88 บาท

296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท

297
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและเข้าเล่มอัดกาว 24,021 บาท

298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 6,700 บาท

299
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร 6,000 บาท

300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ website ประจำหลักสูตร 5,000

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »