แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสื่อดิจิทัลมับติมีเดียส่งเสริมการตลาดผลิตภัณพ์ชุมชน 70,000 บาท

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อมัลดิมีเดียส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,000 บาท

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล 40,000 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,700 บาท

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานหลักสูตรฯ 7,700 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 10,500 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธุ์ข่าแดง พร้อมปุ๋ย 6,000 บาท

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 42,000 บาท

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 12,000 บาท

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ 40,000 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท (3)

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 38,900 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »