แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 19-22 มี.ค. 2563 วังดิน 14,000 บาท

107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 11,900 บาท

108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หลักสูตร การจัดการค้าปลีก 67,800 บาท

109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำคู่มือชุดความรู้ โครงการเสริมสร้างอาชีพฯ วังดิน 14,400 บาท

110
ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สาขาค้าปลีก (คอมฯ เครื่องปริ้น โปรแกรม อ.ปิยะ อ.สรัญญา)

111
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างลงโปรแกรม windows7 5,000

112
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29-11-2562 ถึง 1-12-2562 24,000

113
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร15,030

114
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 11,920

115
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฯ หลักสูตรค้าปลีก 34,500

116
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่าย ริโก้ 15,274.04

117
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ

118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารวารสาร วิทยาการจัดการสมัยใหม่ 30,000 บาท

119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประเมินตนเอง 14,000 บาท

120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกโทนเนอร์ 5.000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »