แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakonwat

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (6)

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (5)

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (3)

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (4)

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ U2T 6,486 บาท

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ 157,800 บาท

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000 บาท

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500 บาท (2)

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,100 บาท

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 17 รายการ 15,000 บาท

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,000 บาท

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 8,000 บาท

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,000 บาท

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมสุขภาพฯ คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 16,000 บาท

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูื่มือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมฯ 10,000 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »