กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090
« กระทู้ล่าสุด โดย wipawan เมื่อ Mon Nov 20 15:17:09 2023 พฤศจิกายน 20, 2023, 03:17:09 pm »
ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090
2
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ยี่ห้อ XEROX รุ่น 5335 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 30,000 บาท
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ วงเงิน 206,280 บาท
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700
« กระทู้ล่าสุด โดย wipawan เมื่อ Wed Oct 25 10:12:25 2023 ตุลาคม 25, 2023, 10:12:25 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ม. ยอด 54765 บาท
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ม. ยอด 49835 บาท
8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 20,000 บาท
9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท
10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12,800 บาท
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10